Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / SHELL POLSKA Sp. zo.o.

SHELL POLSKA Sp. zo.o.

Branża: paliwa i smary.
Klient: Shell Polska, który należy do 10 największych firm na świecie. Za 2016 rok Grupa Royal Dutch Shell osiągnęła 7 wynik z pośród największych firm wypracowując łączne przychody 240 mld $.
Projekt: Kompleksowa obsługa przez 4 lata dużego, pierwszego Programu lojalnościowego SMART w branży paliwowej w latach 2000 – 2003 Shell Polska Sp. z o.o.
Cel: Udział ponad 1 mln Klientów w nowym programie lojalnościowym SMART.
Obsługa z możliwie wysoką jakością i wysokimi efektami wszystkich Klientów Shell tankujących paliwa.
Znaczny wzrost przychodów (o kilkadziesiąt % r/r) i rentowności.

Zakres usług: Przygotowanie Projektu i dostosowanie programu SMART do polskiego rynku i systemu podatkowego. Jako jedyna firma z pośród 5 krajów w Europie odpowiedzialni byliśmy za dwa obszary usług:
1. Tworzenie i zarządzanie bazą danych
2. Kompleksowa obsługa wszystkich Klientów połączona z wysyłką spersonalizowanych kart i spersonalizowanych w kilku miejscach listów (z odmiana imion oraz innych zmiennych). Ponadto nasz Zespół był odpowiedzialny za negocjacje z Dostawcami nagród (w tym z największymi koncernami), dbanie o określone stany magazynowe oraz bieżącą wysyłkę nagród Klientów Shell.

Wszystkie procesy były objęte monitoringiem w 24 kluczowych etapach związanych z wysyłką nagród.

Wymogi jakościowe Klienta były bardzo wysokie, potwierdza to fakt, że na innych rynkach w Europie, początkowo wybrane firmy były wymienione na nowe, już po pierwszym roku współpracy. Natomiast nasz Zespół pracował stale dla Shell Polska w dwóch obszarach przez 4 kolejne lata.

Efekty: W ciągu 4 lat współpracy do Projektu przystąpiło ok.1,5 mln Klientów. Bardzo dobrze przygotowany Projekt przez Klienta i wdrożony przez nasz Zespół przyczyniał się do znacznego wzrostu przychodów i zysków. Tym samym Spółka Shell Polska uzyskiwała wolne środki finansowe, które przeznaczała na akwizycję pojedynczych oraz małych sieci paliwowych. W wyniku wprowadzenia Programu lojalnościowego oraz rezultacie wszystkich działań w trzecim roku funkcjonowania Programu nasz Klient osiągnął dynamikę przychodu 157% do poprzedniego roku.

Referencje: 4-letnia współpraca w latach 2000-2003.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.