Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Netia S.A.

Branża: telekomunikacja
Klient: Netia SA
Projekt: kompleksowe wsparcie w obszarze komunikacji z Klientami.
Cel: Pozyskanie jak największej liczby nowych Klientów dla Netia S.A.

Zakres usług: Obsługa infolinii, udostępnianie baz danych, pozyskiwanie nowych Klientów. Lokalizacja Klientów. Dosprzedaż usług. Działania anty churn-owe (utrzymaniowe). Telefoniczna zmiana Umowy z Klientami z Firmy przejętej Tele2 do Netia S.A.

Efekty: W okresie wieloletniej współpracy z naszym Zespołem Klient na naszej biznesowej bazie Efekt planował budowę stacji nadawczych. Wspieraliśmy Klienta w pozyskiwaniu bardzo dużej grupy Klientów, znacznie zwiększyliśmy wartość ARPU. Ograniczyliśmy w bardzo dużym stopniu churn. Wspomogliśmy znacznie zwiększyć wzrost wskaźnika odzyskiwania Klientów z 10% do 44%.
W całym okresie współpracy pomogliśmy we wzroście przychodu z 0,4 mln zł (2000 r.)do 2,1 mld zł (2012 r.).

Referencje: 11-letnia współpraca w latach 2001-2012 z dużym wzrostem przychodu i rentowności Klienta.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.