Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Credit Agricole Bank Polska S.A.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Branża: Finansowa
Klient: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Projekt: Cross-selling -Bancassurance wówczas Lukas Bank z AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Cel: Pozyskanie co najmniej 10% nowych Klientów dla Axa Life, na bazie aktualnych Klientów Lukas Bank, połączona z dosprzedażą produktów Lukas Bank.

Zakres usług: Integracja systemów informatycznych Banku w tym systemu CRM z naszymi systemami IT.
Zachęcenie Klientów Banku do zakupu nowego produktu Banku oraz dodatkowo zakupu ubezpieczenia firmy Axa Life.

Pierwszym wyzwaniem, z którym przyszło nam się zmierzyć było przekonanie Banku że od strony formalno – prawnej że firmom outsourcingowa może pracować zgodnie z prawem na bazie Klientów Banku. Warto zauważyć, że Banki oprócz ogólnych przepisów dotyczących baz danych dodatkowo posiadają własne bardzo restrykcyjne przepisy bankowe. Lukas Bank wśród wielu Banków wyróżniał się wyjątkowo wysokim stopniem zabezpieczeń swoich systemów, dlatego integracja była  niezwykle trudna i trwała ponad miesiąc. Z pomocą przyszli doskonali specjaliści w zakresie integracji systemów z firmy ATM. Z usług tej firmy korzystaliśmy wielokrotnie z dużym powodzeniem.
Cały czas w gotowości był Partner Banku oraz nasz ok. 30- osobowy Zespół.

Ważnym wymogiem banku był fakt że każdy Konsultant telefoniczny musiał być zatrudniony w formie stałej Umowy o pracę.

Do obowiązków naszego Zespołu należało przyjmowanie w imieniu Banku oświadczeń Klientów o przystąpieniu do ubezpieczenia na życie oraz na wypadek śmierci lub inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które to ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie umów o wydanie karty kredytowej oraz o  przyznanie limitu kredytowego zawartych przez Bank z Klientami.

Efekty:  W zależności rodzaju bazy, formie i ilości kontaktów z Klientami oraz od dopasowania produktów Banku i firmy ubezpieczeniowej przez wiele lat realizacji Projektów cross-sellingowych typu bancassurance uzyskiwaliśmy efekty na poziomie od 3% do 20%.

Słowa podziękowania należą się: ze strony Banku -Panu Piotrowi Bruzi – Dyrektorowi CC, ze strony AXA -Pani Ewie Dąbrowskiej – Członek Zarządu, Pani Marzannie Grzechnik – Kierownikowi Projektu, a ze strony naszego Zespołu Dorocie Leszko – Kierownikowi Oddziału i Marcie Konowrockiej – Kierownikowi Projektu.

Referencje: Współpraca w okresie 2009-2012.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.