Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Ceva

Branża: logistyczna.
Klient: CEVA Logistics Poland Sp. z o.o. Klient należy do grona 6 największych firm w branży logistycznej w Stanach Zjednoczonych i jednocześnie do 100 największych firm w USA. Obsługuje największe firmy na rynkach całego świata, w tym duże i złożone projekty we wszystkich środkach transportu.
Projekt: Projekt doradztwa strategicznego i wsparcia sprzedaży.
Cele:
1. Doradztwo w zakresie wsparcia sprzedaży w całej grupie docelowej i w dodatkowym targecie.
2. Zarządzanie Projektem aktualizacji i rozbudowy bazy w zakresie wsparcia sprzedaży.

Zakres usług: Usługa polegała na zaplanowaniu efektów działań całego projekt, określeniu ilości pozyskanych leadów, umówionych rozmów telefonicznych oraz spotkań handlowych. Naszym zadaniem było również określenie ilości pozyskanych Klientów w okresie kolejnych miesięcy.
Uzupełnianie oraz rozbudowa bazy Klienta o dodatkowe informacje oraz dodanie Profilowanej bazy z naszych zasobów, przygotowanie efektywnych Skryptów rozmów do każdego segmentu grupy docelowej, utworzenie i przeszkolenie profilowanego Zespołu Konsultantów CC.
Kluczowa był bieżąca współpraca i codzienna wymiana informacji w obie strony, łącznie z odbytymi rozmowami telefonicznymi i spotkaniami.

Efekty: W tym Projekcie utworzyliśmy dla Klienta bardzo dużą, profilową bazę danych zawierające osoby docelowe tj. bezpośrednie kontakty (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, adres e-mail). Pozyskaliśmy również kluczowe informacje z branży logistycznej. Zbadaliśmy potencjał i potrzeby firm.
W związku z tym, że nasz Klient nie tylko należy do największych firm w Stanach Zjednoczonych ale również bardzo sprawnie i zawsze indywidualnie organizuje przewóz towarów dla swoich Klientów z dużą przyjemnością rekomendowaliśmy i nadal rekomendujemy usługi naszego Klienta.

Pozyskaliśmy dużą ilość leadów, umówiliśmy wiele rozmów telefonicznych oraz spotkań handlowych których ilość była zbliżona do przygotowanego przez nas biznes planu. Jedynie efekt zawierania Umów nieco wydłużył się w stosunku do założeń.
Nasza praca w znaczny sposób zintensyfikowała pracę całego Działu Handlowego.
Przygotowana baza pomaga i ułatwia w dalszym procesie komunikacji z Klientami.

Za zaufanie i szczególne zaangażowanie w przygotowanie Projektu chcemy podziękować Panu Stephanowi Rauber – VP BD Central Europe oraz całemu Zespołowi pracującemu na bieżąco przy realizacji Projektu, w tym m.in. Pani Ilonie Wylegała – E&CE Ground BD Manager, Panu Pawłowi Sasim – BD Manager FM, Pani Marcie Kos – Solution Design Central Europe.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.