Odnawialne Źródła Energii (OZE) – Fotowoltaika i pompy ciepła

Odnawialne źródła energii (OZE) – Fotowoltaika i pompy ciepła. Od 2019 wyspecjalizowaliśmy się w branży fotowoltaiki. Posiadamy unikalny i efektywny model wsparcia w pozyskiwaniu klientów. Korzystamy z doświadczeń naszego Zespołu przy pozyskiwaniu kilku milionów klientów dla liderów rynków z wielu branż, w tym fotowoltaiki i pomp ciepła.

Strategia rozwoju fotowoltaiki i pompy ciepła.

Kompleksowo wspieramy naszych Klientów w realizacji strategii rozwoju. Na bieżąco, wspólnie z Klientem nadzorujemy efekty działań każdego Konsultanta telefonicznego i Doradcy/ Handlowca w terenie.

Dostarczamy i realizujemy następujące usługi odnawialnych źródeł energii.

1. Opracowujemy strategię rozwoju i przygotowujemy Biznesplan z prognozą wyników na okres 12 miesięcy z podziałem na miesiące.
2. Prowadzimy profesjonalne szkolenia i warsztaty dla Zespołów:
A. Konsultantów Telefonicznych
B. Zespołów Handlowych
C. Managerów Zespołów Konsultantów Telefonicznych i Handlowych
3. Udzielamy licencje na bazy B2C – 30 mln osób, w tym: 4,5 mln właścicieli domów jednorodzinnych oraz 1,4 mln Rolników.
4. Użyczamy licencje na bazy B2B – 3,4 mln firm i Przedsiębiorców.
5. Przygotowujemy i na bieżąco zarządzamy bazami: targetowanie, lokalizacja, deduplikacja, walidacja i inne.
6. Realizujemy precyzyjne wysyłki pojedyncze i zintegrowane:
A. masowa wysyłka e-mail.
B. masowa wysyłka SMS/MMS
D. e-mail + SMS.
E. e-mail + MMS.
F. Direct Mail (DM) –  adresowe wysyłki pocztowe.
7. Przygotowujemy preferowany target z grupy 1,4 mln Rolników  i wykonujemy usługi direct mail, w tym:
A. Kompleksowa usługa wysyłki listów do np. Rolników na terenie Polski lub wybrane lokalizacje.
B. Projektowanie komunikatów – dobór elementów składowych i treści w materiałach.
C. Przygotowanie grafiki: oferta, list, talon, koperta.
D. Druk materiałów do wysyłki: ofert, listów, talonów.
E. Dobór i zakup kopert z nadrukiem adresu i logo nadawcy.
F. Dobór bazy danych potencjalnych klientów o określonym profilu.
G. Personalizacja.
H. Kopertowanie 3 elementów.
I. Optymalizacja kosztów wysyłki pocztowej.
W zależności od atrakcyjności promocji efekty z wysyłki szacujemy na poziomie 2 % – 8 % pozyskania leadów do ilości wysyłek.
8. Pozyskujemy Leady Sprzedażowe spełniające wszystkie uzgodnione oczekiwania naszego Klienta.
9. Umawiamy z potencjalnymi klientami: spotkania handlowe, handlowe rozmowy telefoniczne i wideo rozmowy.
10. Opracowaliśmy i wdrażamy Projekt “Klubu Liderów”, który systematycznie obniża koszty i zwiększa efekty pozyskiwania klientów. Udzielamy na poprawę wyników 100% Gwarancji!

Statystyka – potencjał 20 baz B2C osób indywidualnych i gospodarstw domowych

Statystyka – potencjał Przedsiębiorców w Polsce dla Fotowoltaika i pomp ciepła wg 5 kryteriów

W ramach opracowania biznesplanu odnawialnych źródeł energii (OZE) – Fotowoltaiki i pomp ciepła, projektujemy w poszczególnych miesiącach ilości: spotkań i rozmów handlowych, ilość pozyskiwanych klientów, przychody, koszty i rentowność.
Nasz model działania wyróżnia się: dobrym budowaniem relacji z klientami. Dzięki temu skutecznie pomagamy tworzyć wartość marki naszych Klientów.
Pomagamy systematycznie zwiększać udział w rynku dodatkowo nawet od 1% do 10% i więcej w skali roku.

Odnawialne źródła energii

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.