Aktualnie jesteś w: Home / Blog / 45. Najważniejsze wskaźniki w marketingu i sprzedaży

45. Najważniejsze wskaźniki w marketingu i sprzedaży

45. Najważniejsze wskaźniki w marketingu i sprzedaży

07.01.2016

Różnorodność wskaźników zarówno w marketingu, jak i w sprzedaży pozwala na pomiar i zarządzanie kluczowymi procesami w marketingu i w sprzedaży.  Poniżej przedstawiamy leksykon najważniejszych pojęć.

 

Lp Skrót Określenie angielskie Parametry – wskaźniki
1 ARPU Average Revenue Per User Średnio miesięczna wartość Klienta
2 BEP Break Even Point Próg rentowności planowanej inwestycji, okres po którym osiąga się zwrot z inwestycji.
3 churn Churn rate Wskaźnik migracji Klientów – procentowy wskaźnik utraty Klientów odnoszący się do wszystkich Klientów
4 CLV Customer Lifetime Value Długookresowa wartość Klienta
5 CPC Cost per Click koszt za kliknięcie, współczynnik odpowiedzialny za mierzenie efektywności reklamy.
6 CPI Cost Per Inquiry Koszt pojedynczego zapytania
7 CPL Cost per Lead koszt za lead, czyli za rejestrację – reklamodawca płaci tylko za pozyskanie Klienta bądź danych
8 CPO Cost Per Order Koszt pozyskania pojedynczego Zamówienia
9 CPR Cost Per Response Koszt pojedynczego odzewu na ofertę
10 CPS Cost per Sale Koszt pozyskania pojedynczego Klienta
11 CPT Cost Per Thousand Wskaźnik dotarcia do 1000 odbiorców przekazu
12 CR Conversion Rate Wskaźnik konwersji – procent wysłanych przesyłek w stosunku do ilości złożonych zamówień.
13 CRM Customer Relationship Management Zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami
14 CTR Click through Rate współczynnik klikalności, mierzony w procentach
15 KPI Key Performance Indicator Kluczowe wskaźniki efektywności wykorzystywane w różnych obszarach działalności firm i instytucji.
16 LTV Life Time Value Wartość życiowa klienta.
17 LVC Lifetime Value Customer Długość czasu życia Klient – jak długo Klient jest wierny danej firmie lub marce.
18 NPS Net Promoter Score Wskaźnik rekomendacji netto, – bada i określa wskaźnik wartości satysfakcję Klientów
19 PpC Product per Customer/ Client Uproduktowienie –  ilość produktów na Klienta
20 RB Repeat Business Wskaźnik powtórnych zakupów. Określa % klientów, którzy nabyli inne produkty w późniejszym czasie.
21 RM Return Merchandise Wskaźnik reklamacji. Określa % towarów wysłanych (do klientów), które zostały zwrócone
22 ROI Return On Investment Wskaźnik zwrotu z inwestycji lub zwrot z inwestycji
23 RR Response Rate Wskaźnik odpowiedzi. Określa % uzyskanych zapytań na ofertę w stosunku do ilości wysłanych ofert
24 RTR Retention Rate Wskaźnik retencji. określa, jaka część klientów, którzy dokonali zakupu danego produktu lub usługi w poprzednim okresie, odnowiła swój zakup.

Kategorie bloga

O Redakcji i Blogu

Blog

Artykuły na bloga powstają w zespole pod redakcją Jana Załęckiego – Od samego początku kariery zawodowej dążyłem do wspierania w rozwoju obecnych i przyszłych liderów rynków. Naszym Klientom oferuję innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych. Tworzymy blog ekspercki dotyczący marketingu relacji. Teorię marketingową i statystyki zawarte w światowych raportach łączymy z case study – fachowo analizujemy bieżącą sytuację na rynku i prognozy w marketingu relacji, który stanowi podstawę tematyczną w naszych artykułach.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2021 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.