Szkolenia biznesowe

Zespół Managerów Spółki Marketing Relacji ma bardzo duże doświadczenie w procesach sprzedażowych i dotyczących obsługi klientów. To największa wartość naszej Spółki.
Szkolenia prowadziliśmy gównie dla: Zarządów, Managerów, Handlowców i Konsultantów w zakresie: budowania wartości firmy, sprzedaży, obsługi i utrzymania Klienta oraz budowania relacji i mierzenia wskaźnika satysfakcji klientów. Nasze szkolenia dla Handlowców oraz Zarządów firm przeprowadzamy w oparciu o case study naszego Zespołu, a także inne, ciekawe, adekwatne do potrzeb naszego Klienta.
Najczęściej kierujemy się uzyskaniem wysokich wyników w danym Projekcie. Dlatego często przeprowadzamy szkolenia dla wszystkich Zespołów biorących udział w Projekcie. Zaczynamy od uzgodnienia koncepcji z Managerami, szkoląc Konsultantów telefonicznych, a następnie przeprowadzamy szkolenia Handlowców. Dlatego nasi Klienci współpracując z nami mają zagwarantowaną wysoką jakość i efekty.

Realizujemy dwa rodzaje szkoleń:

 •  – Szkolenia biznesowe Warszawa – bez kosztów dojazdu
 •  – Szkolenia biznesowe w całej Polsce

Ponadto nasz Zespół zorganizował w Hotelu Marriott dla liderów rynków dwie międzynarodowe Konferencje: „Marketing Bezpośredni marketingiem przyszłości” oraz „Przyjaciele Klienta”.
Wybitni prelegenci na międzynarodowym rynku oraz zacne grono kilkuset uczestników sprawiło, że nasze wydarzenia były prestiżowe i wyznaczały nowe trendy.
Dla Zarządów dużych firm i instytucji zrealizowaliśmy 35 warsztatów „Budowa relacji i wartości firmy”. Ponad 20 lat szkoliliśmy również Zespoły dedykowane dla naszych Klientów ze sprzedaży i obsługi klientów. Największy Zespół dla Klienta Cyfrowy Polsat to rekrutacja i szkolenie ponad 600 Osób.
Obecnie specjalizujemy się wyłącznie w szkoleniach dedykowanych dla firmy lub grupy osób. Szkolenia i warsztaty przeprowadza Jan Załęcki – Manager z 25 -letnim doświadczeniem.

Nasze szkolenia połączone z warsztatami dotyczą obszarów:

 • 1. Efektywne Skrypty Rozmów i komunikaty SMS.
 • 2. Optymalny proces sprzedaży na leadach i bazach.
 • 3. Pozyskiwanie klientów podczas rozmów telefonicznych
 • 4. Proces sprzedaży przez terenowe Zespoły Handlowe
 • 5. Współpraca Zespołów Konsultantów z Zespołami Handlowców
 • 6. Zwiększenie efektów w do sprzedaży w Projektach up i cross selling
 • 7. Obsługa klientów i budowanie z nimi relacji
 • 8. Badanie wskaźnika satysfakcji Klientów
 • 9. Odzyskiwania utraconych Klientów
 • 10. Budowanie marki i wartości firmy
 • 11. Relacyjne rozmowy handlowe i korzystanie z poleceń
 • 12. Efektywne raporty, raportowanie i analizy wyników

Atuty naszych szkoleń i warsztatów:

 • 1. Każde szkolenie poprzedzone jest rozmowami z Klientem
 • 2. Indywidualne szkolenia dostosowane do potrzeb Uczestników,
 • 3. Oparte są na nowych trendach i sprawdzonych rozwiązaniach
 • 4. Korzystamy z wielu case study z danej branży i określonej sytuacji
 • 5. Akcentujemy kluczowe aspekty ważne dla rozwoju firmy i osób
 • 6. Gwarantujemy i mierzymy wzrost poziomu wiedzy i efekty pracy

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2021 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.