Wsparcie sprzedaży

Aktualnie jesteś w: Home / Wsparcie sprzedaży

Wsparcie sprzedaży

Wsparcie sprzedaży – outsourcing sprzedaży

W oparciu o nasze ponad 20 letnie doświadczenie w pomocy w rozwoju leaderów rynku, proponujemy sprawdzone rozwiązania z wykorzystaniem: dużego potencjału baz danych biznesowych i konsumenckich, indywidualnego dobrania właściwych form komunikacji bezpośredniej oraz generowania leadów z wykorzystaniem social media i internetu. W szczególności w obszarze wsparcia sprzedaży realizujemy – usługi:

Leady – generowanie leadów sprzedażowych

Specjalizujemy się w generowaniu leadów dla dużych grup docelowych. Pozyskiwanie leadów sprzedażowych najczęściej sprzedażowe  odbywa się na rynku mikro, małych i średnich firm oraz z rynku konsumentów.

W celu generowania leadów i tworzenia profilowanych baz wykorzystujemy metody:

 • telefoniczne badanie potrzeb potencjalnych Klientów
 • umieszczenie specjalistycznej platformy IT na stronie naszego Klienta
 • reklama w internecie na dedykowanych portalach oraz na landingpage
 • wysyłka SMS
 • wysyłka e-mail
 • social media

Istotne jest, że w Projektach generowania leadów poprzez rozmowy telefoniczne weryfikujemy jakość pozyskanych leadów.
Najczęściej przy usłudze generowania leadów realizujemy usługę kompleksowo, tj. jednocześnie umawiamy rozmowy telefoniczne lub spotkania handlowe.

Umawianie Spotkań Handlowych – biznesowych i umawianie Rozmów Telefonicznych.
Wykonujemy kompleksowe kampanie w oparciu o bazy naszych Partnerów lub bazy Klienta lub leady pozyskane z internetu docieramy do osób decyzyjnych, którym umawiamy spotkania z Handlowcami naszego Klienta. Oferujemy również usługę umawiaia rozmów telefonicznych lub umawiania webinarów. Proces ten wymaga dobrego zaplanowania Projektu, przygotowana i przeszkolenia Zespołu. W szczególności najczęściej w ramach tej usługi wykonujemy:

 • Dobór profilowanej bazy u naszych Partnerów
 • Przygotowanie leanding peage lub komunikatu e-mail/SMS, a czasami listu tradycyjnego
 • Zaplanowania i realizacji systematycznych wysyłek
 • Opracowania efektywnych skryptów rozmów
 • Dotarcie i przeprowadzenie pierwszej rozmowy z osobą decyzyjną
 • Wysłanie spersonalizowanej oferty
 • Drugą lub kolejną rozmowę z osobą decyzyjną
 • Umówienie dokładnego terminu i miejsca spotkania handlowego
 • Weryfikację jakości umówionego spotkania
 • Przekazanie bazy umówionych spotkań wraz z raportem na bieżąco

Dobre przygotowanie każdego Projektu wymaga zaangażowania dużej ilości czasu niezbędnego na profsjonalne przygotowanie Projektu, dobór, przeszkolenie i doszkolenie Zespołu.

Cross selling

Bardzo efektywnym rozwiązaniem marketingowym jest technika sprzedaży produktów (lub usług) komplementarnych (uzupełniających), tj. usługa cross selling, czyli sprzedaż krzyżowa.

Najczęściej realizujemy sprzedaż nowego produktu lub usługi do bazy aktualnych Klientów naszego Klienta. Drugim bardzo ciekawym rozwiązaniem jest sprzedaż komplementarnego produktu lub usługi do bazy naszego innego Klienta. Oczywiście dwóch naszych Klientów wyraża zgodę na tego typu działania.

Nasz Zespół przeprowadził bardzo dużą ilość takich Projektów. W niektórych Projektach integrowaliśmy systemy CRM z systemem Call Center. Praktycznie zawsze osiągaliśmy efekty zadowalające obu naszych Klientów. Przy dobrej bazie oraz dobrze przygotowanym Projekcie niekiedy efekty znacznie przewyższały oczekiwania Klientów. W związku z tym, że usługa dotyczy pracy na bazie aktualnych Klientów powinien ją przeprowadzić zaufany Partner z dużą wiedzą i doświadczeniem.
Z praktyki wiemy, że większość tego typu Projektów realizowanych jest własnymi siłami. Jednak często udział zewnętrznego Partnera w takim Projekcie znacznie poprawia finalne efekty.

Cross-selling ma jeszcze jedną, dużą zaletę. Z badań wynika, że im więcej określony Klient zakupi produktów lub usług danej firmy, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo ryzyka przejścia do konkurencji. Dla przykładu, w bankach Klienci, którzy posiadają co najmniej 4 różne produkty danego banku bardzo rzadko migrują do banku konkurencyjnego.

Up selling

Up-selling jest to sprzedaż dodatkowa produktu lub usługi o wyższym standardzie, większej ilości funkcji lub większej ilości usług w pakiecie, która jest zawsze związana z wyższą ceną.

Up selling zawsze realizujemy do bazy aktualnych Klientów naszego Klienta.
Z naszych doświadczeń wiemy, że im więcej jest w bazie ważnych informacji o Klientach, to przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy zgromadzonej w CRM lub w bazach danych można osiągnąć wyjątkowo wysokie wyniki sprzedaży. Zazwyczaj wahają się one od kilku do kilkunastu %. Niekiedy można uzyskać wynik na poziomie nawet kilkudziesięciu %.

Dla każdej firmy jest to szczególnie ważna usługa. Dlatego zawsze warto wspierać się doświadczonym Zespołem w zakresie efektywnej realizacji usług up sellingu (dosprzedaży).

Call Center – Infolinia

Projekty dotyczące Infolinii realizujemy w formie usługi outsourcingu. Podejmujemy się również wyzwań kompleksowego tworzenia nowego działu Call Center lub Contact Center.
Z uwagi na bardzo duże doświadczenie i wysokie efekty naszego Zespołu przy tego typu Projektach, jesteśmy zapraszani do weryfikacji procesów w Call Center typu out bound lub in bound – owych.

Projekty związane z infolinią pod względem przeznaczenia dzielą się na kilka głównych kategorii:

 • Infolinie informacyjne
 • Infolinie sprzedażowe
 • Infolinie reklamacyjne
 • Infolinie obsługi Klienta

Ze względu na bezpośredni kontakt z aktualnym lub potencjalnym Klientem obszar ten jest najważniejszy dla każdej firmy. Dlatego w tym obszarze firmy zwykle zyskują ale zdarza się często, że tracą, nie tylko swoją reputację ale również przychody i zyski.

W organizowaniu i realizowaniu tego typu Projektów oraz doświadczeń osobistych dostrzegamy różnice dysproporcji w jakości obsługi Klientów. Jest wiele kluczowych punktów, które należy dobrze zaplanować a później monitorować prawidłowe funkcjonowanie infolinii.
Jest to obszar, który najszybciej przynosi zwrot z inwestycji.

W ramach tej usługi wykonujemy działania:

 • Analiza asortymentu oferowanych produktów lub usług
 • Analiza grupy docelowej
 • Analiza procesu sprzedaży
 • Analiza obsługi Klienta
 • Badanie jakości funkcjonowania infolinii
 • Badanie satysfakcji Klientów
 • Badanie wskaźników KPI
 • Badanie wyników poszczególnych procesów
 • Określenie kluczowych wskaźników KPI
 • Dobór i szkolenie Zespołu
 • Retreningi
 • Monitoring przebiegu procesów i osiąganych wyników

O czym warto nas poinformować w celu przygotowania oferty na wsparcie sprzedaży:
1. Jaki jest produkt/usługa?
2. Grupa docelowa (kluczowe kryteria)?
3. Obszar działania?
4. Rodzaj wsparcia:

 • Generowanie Profilowanych Leadów
 • Umawianie rozmów telefonicznych
 • Umawianie webinarów
 • Umawiane spotkań handlowych

5. Ilość handlowców do obsługi?
6. Na kiedy potrzebna jest Oferta?
7. Na kiedy planowane jest uruchomienie Projektu?

Wyślij zapytanie

Projekty naszego Zespołu

 • Podwójny szok w wieloletniej współpracy z liderem w Polsce i Europie.

  Zobacz referencje
 • Dotarcie z ofertą do osób zamożnych.

  Zobacz referencje
 • Największe wyzwanie w integracji systemów informatycznych.

  Zobacz referencje
 • Umawianie spotkań handlowych w modelu 7/7 dni i 24/24 godz.

  Zobacz referencje
 • Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach i przy inwestycjach.

  Zobacz referencje
 • Zawansowane usługi druku i personalizacji materiałów informacyjno-reklamowych.

  Zobacz referencje
 • Zobacz referencje
 • Infolinia najważniejszym ogniwem w procesie sprzedaży. Jakie efekty sprzedaży można osiągnąć na Infolinii?

  Zobacz referencje
 • Wkrótce kolejne
  case study

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2018 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.