Formy komunikacji

Aktualnie jesteś w: Home / Formy komunikacji

Formy komunikacji

Formy komunikacji – strategia komunikacji.

Profesjonalne działania w internecie i komunikacja bezpośrednia połączone w odpowiedniej konfiguracji ograniczają koszty i przynoszą wysokie efekty.

Nasz Zespół posiada ponad 20 – letnie doświadczenie we wszystkich formach komunikacji bezpośredniej. Dodatkowo stale pogłębiamy swoją wiedzę o najnowsze, różnorodne sposoby dotarcia do Klienta i jego utrzymania. Obserwujemy najnowsze trendy w Polsce i na międzynarodowych rynkach.

W ramach strategii komunikacji bezpośredniej opracowujemy i realizujemy zintegrowane działania komunikacji bezpośredniej połączonej z działaniami w internecie, social media i na stronie Klienta. Zawsze nasze rozwiązania są indywidualnie dopasowane do potrzeb Klienta i określonych przez niego celów strategicznych.

Na podstawie posiadanej wiedzy proponujemy naszym Klientom dodatkowe rozwiązania, dotyczące zintegrowanej komunikacji bezpośredniej, które umożliwiają zwiększenie efektywności wspólnych działań. Gwarantuje to w krótszym czasie wzrost rentowności i wartości firmy naszego Klienta.

Przy użyciu narzędzi komunikacji bezpośredniej w postaci innowacyjnych systemów CC zintegrowanych z CRM oraz własnego systemu do Badania wskaźnika satysfakcji Klientów, realizujemy kompleksowe procesy: Call Center, Contact Center, wysyłki SMS, wysyłki elektroniczne typu mailing oraz tradycyjne wysyłki adresowe tzw. direct mail. Głównie zarządzamy stałymi i rozwojowymi Projektami na różnym etapie ich realizacji. Wspomniane doświadczenie pomaga nam zaplanować całe procesy w strategicznych Projektach dla wielu branż. Planujemy nie tylko kolejność poszczególnych form komunikacji, ale również szacujemy spodziewane efekty. Podczas realizacji bierzemy odpowiedzialność  za optymalizację wyników naszych Klientów.

 • Telemarketing

W zakresie telemarketingu zrealizowaliśmy ponad 1 000 Projektów Call Center lub Contact Center. Dotyczyły one działań zarówno wychodzących jak i przychodzących. Najczęściej były to Projekty w języku polskim, ale również obcojęzyczne. Zarządzaliśmy ponad 100 dużymi Projektami, które były realizowane nieprzerwanie od 3 lat nawet do 17 lat. Zwykle najmniejsze Zespoły liczyły 12 konsultantów, średnie – kilkudziesięciu do kilkuset. Największym naszym wyzwaniem było zbudowanie dedykowanego Zespołu wielkości 480 wyszkolonych osób. Dodatkowo do tego Projektu przygotowaliśmy na początku Zespołu rezerwowy wielkości ponad 150 osób.

W zakresie usług telemarketingu realizujemy następujące Projekty:

 • Kompleksową obsługę rozmów przychodzących i wychodzących i wszystkich form komunikacji
 • Obsługa infolinii – inbound: sprzedażowej, serwisowej, informacyjnej, reklamacji, dosprzedaży
 • Obsługa ruchu wychodzącego – outbound: wsparcie sprzedaży
 • Aktualizacja i rozbudowa baz danych Klienta z pozyskiwaniem zgód
 • Projekty cross i up sellingowe
 • Projekty anty churn-owe
 • Badanie satysfakcji Klientów

Posiadamy relacyjny Zespół Doradców Biznesowych obsługujących rozmowy telefoniczne oraz wszystkie formy komunikacji bezpośredniej. Do nowego Projektu tworzymy dedykowany Zespół profilowanych Doradców dostosowany do potrzeb Klienta w danej branży. Dlatego każdy nasz Klient może od nas oczekiwać oprócz wiedzy i doświadczenia wyjątkowo wysokiej jakości i efektywności każdego Projektu. Gwarantuj to osiągnięcie celów biznesowych mierzonych uzgodnioną wartością KPI.
Doradzamy liderom, realizujemy i zarządzamy Projektami out i in bound, które dotyczą dużych grup docelowych wielkości kilkuset tysięcy a nawet milionów Klientów z wykorzystaniem wszystkich zintegrowanych form komunikacji bezpośredniej. Bierzemy odpowiedzialność za jakość i efekty.
W szczególności oferujemy  profilowane bazy na bazach od naszych Partnerów, dobieramy i szkolimy Zespół Konsultantów, analizujemy i poprawiamy Skrypty Rozmów oraz nadzorujemy rozwój całego Projektu.
Nie podejmujemy się realizacji jednorazowych akcji.

Wyróżniamy się na rynku tym, że przygotowujemy relacyjne procesy komunikacji. Dlatego łatwiej jest nam prowadzić rozmowy z aktualnymi i potencjalnymi Klientami. Silną naszą stroną są dobrze opracowane i terminowo wysyłane raporty z bieżących wyników naszej pracy. Dokładna analiza uzyskanych wyników, praca nad bazą oraz bieżące doszkalanie Zespołu zapewnia wzrost efektów.

W zakresie współpracy realizujemy generalnie trzy modele usług:
1.Kompleksowa usługa outsourcingu w zakresie Call / Contact Center.

A. Ustalanie wskaźników KPI dla Zespołu i Konsultantów.

B. Planowanie lub weryfikacja obecnych procesów komunikacji.

C. Przygotowywanie Skryptów Rozmów.

D. Projektowanie komunikacji w systemie IVR.

E. Przygotowanie wzorów Raportów dostosowanych do kluczowych potrzeb Klienta.

F. Dobór profilowanych Zespołów wraz z Kierownikiem Projektu

G. Organizacja szkoleń zakończonych egzaminami.

H. Dobór, deduplikacja baz danych powierzanych od naszych Partnerów

I. Nagrywanie rozmów oraz ich monitoring online.

J. Weryfikacja jakości prowadzonych rozmów.

K. Monitorowanie efektów pracy.

L. Zarządzanie Projektem.

2. Uruchomienie od początku nowego, dedykowanego CC dla Klienta.

A. Wybór odpowiedniej lokalizacji – miasta.

B. Wybór siedziby CC.

C. Organizacja infrastruktury i mediów.

D. Wybór dostawców systemu.

E. Rekrutacje i szkolenie całego Zespołu: Menagerów, Zespołów Wspierających i Konsultantów.

F. Bieżący monitoring jakości i efektów pracy Zespołu.

3. Poprawa jakości i efektów pracy istniejącego CC Klienta, w tym:

A. Określenie strategicznego celu Firmy.

B. Poznanie produktu / usługi i przewag konkurencyjnych firmy

C. Poznanie grupy docelowej.

D. Analiza obecnych procesów.

E. Analiza dostępnych baz danych.

F. Analiza organizacji, infrastruktury i systemów.

G. Weryfikacji istniejących Skryptów rozmów.

H. Weryfikacja istniejących raportów i sposobu raportowania.

I. Weryfikacja sposobu jakości rozmów.

J. Doszkolenie Konsultantów,

K. Uzupełnienie Zespołu.

L. Zarządzanie jakością i efektami pracy w istniejącym CC Klienta.

Wyślij zapytanie

Masowa wysyłka SMS

Dysponujemy wysokowydajnymi systemami do wysyłek SMS.
Przepustowość systemu wynosi 100 SMS / sekundę, czyli 360 000 SMS / godzinę.
Zasięg systemu obejmuje ponad 800 sieci komórkowych w 160 krajach. System jest bezpośrednio podłączony do sieci wszystkich operatorów w Polsce. Zapewnia to wysoką skuteczność i terminowość wysyłek.
Do kampanii SMS polecamy duży potencjał ponad 30 baz naszych Partnerów, w których znajduje się 24 mln numerów telefonów komórkowych przed deduplikacją pomiędzy bazami. W każdej bazie znajduje się od kilku do kilkudziesięciu informacji. Umożliwia to precyzyjną selekcję indywidualnych targetów i dotarcie do każdej grupy docelowej wg określonych kryteriów.

Realizujemy:

 • profesjonalne kampanie masowych wysyłek SMS typu PRO (z nadpisem) czyli z nazwą nadawcy*
 • udostępnianie systemu do wysyłek SMS celem samodzielnych wysyłek z bazy i we własnym zakresie

*SMS PRO, to wiadomość wysyłana z nadpisem alfanumerycznym, czyli zdefiniowanym polem nadawcy, tzn. tematem wiadomości. Pole to zawiera do 11 znaków.

System posiada unikalną i bardzo ważną funkcjonalność techniczną. Przy wysyłkach PRO można otrzymać unikalny numer lub numery telefoniczne, na który Klienci Państwa firmy będą mogli odesłać zwrotne SMS–y. Wysyłki SMS PRO doskonale nadają się do promocji wymagających odpowiedzi abonenta. Połączenie SMS – ów wychodzących i przychodzących zapewnia natychmiastową interakcję z odbiorcami kampanii mobilnych. Prowadząc spersonalizowaną konwersację SMS ze swoimi Klientami zwiększa się poczucie intymności i troski o nich. Gwarantuje to znacznie wyższe efekty.

Każdą, większą kampanię poprzedzamy sprawdzeniem bazy Klienta systemem HLR. Ma to na celu wykluczenie z wysyłkowej bazy numerów telefonów, które na stale lub nawet chwilowo są wyłączne z sieci. Tym samym dodatkowo zwiększamy efekty i obniżamy koszty kampanii od 50% do nawet ponad 100%!
Po kampanii Klient otrzymuje raporty z wysyłki wraz z wynikami analizy.
Na tej podstawie testów określimy dla Waszej firmy optymalną grupę docelową oraz zarekomendujemy optymalne kryteria wyboru rekordów i wskażemy najbardziej efektywne bazy.
Firmom, które dokonują częstych wysyłek w dużych ilościach rekomendujemy, aby samodzielnie dokonywały wysyłek z własnej siedziby na systemie udostępnionym przez nas.
Dla przykładu Oddziały sieci hipermarketów, które organizują często wiele różnych promocji realizują samodzielne wysyłki SMS do swoich Klientów, na swoim obszarze działania.

Przewagi konkurencyjne i korzyści dla naszych Klientów:

 • Wydajny system do masowych wysyłek SMS
 • Duży potencjał baz telefonów komórkowych do Firm i Osób naszych Partnerów
 • Weryfikacja numerów telefonów systemem HLR przed wysyłką
 • Elastyczność wysyłek: samodzielne lub za naszym pośrednictwem
 • Możliwość otrzymania indywidualnych numerów do odpowiedzi zwrotnej
 • Spersonalizowana, bezpośrednia i natychmiastowa interakcja z każdym Klientem
 • Dostęp do wielu funkcji, m.in. słowa kluczowe czy automatyczne odpowiedzi
 • Natychmiastowa obsługa i przetwarzanie przychodzących wiadomości
 • Dostępność usługi bezpośrednio powiązana z SMSC, brak ryzyka awarii karty SIM
 • Gromadzenie i przechowywane wszystkich odpowiedzi w skrzynce odbiorczej
 • Przekazywane odpowiedzi w formie email lub bezpośrednio w aplikacji przez API
 • Atrakcyjne, konkurencyjne ceny w każdym wariancie współpracy

Wyślij zapytanie

Wysyłki mailingowe
Realizujemy wyłącznie stałe usługi w dużych grupach docelowych. Zwykle na początku testujemy co najmniej 3 bazy danych naszych Partnerów. Każdy test dotyczy co najmniej 100 000 lub 200 000 wysyłek do każdej z wybranych baz.
W zależności od potrzeb i preferencji naszych Klientów pracujemy w różnych modelach biznesowych.

Do każdej kampanii profilujemy bazy korzystając z kluczowych kryteriów.
Dla baz typu B2C m.in.: wiek, płeć, lokalizacja, wielkość rodziny, wiek dzieci, rodzaj operatora komórkowego, zainteresowania.
Dla baz typu B2B m.in branża, wielkość firmy, lokalizacja.

Po każdej wysyłce z przeprowadzonej kampanii generujemy automatyczne raporty z systemu.
Przeprowadzamy analizę wyników według profili baz, rodzaju promocji i kreacji.
Wszystkie mailingi realizujemy w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem.

Klientom, którzy wykonują często wysyłki udostępniamy systemy do samodzielnych wysyłek mailingowych.
Posiadamy również system do automatycznego gromadzenia danych potencjalnych Klientów z własnej strony www. W ten sposób firma będzie budowała dla siebie najbardziej cenną bazę danych tzw. leadów, którzy ze znacznie większym prawdopodobieństwem staną się Klientami Waszej firmy.

Rekomendujemy następujące zintegrowane modele działań, które przynoszą wielokrotnie wyższe efekty:

 • wysyłki email + wysyłki SMS
 • wysyłki email + rozmowy telefoniczne
 • rozmowy telefoniczne + wysyłki email
 • wysyłki direct mail + rozmowy telefoniczne + wysyłki email

Rekomendujemy realizację wysyłek systematycznych, cyklicznych, w tym m.in.

 • Dostarczanie wiedzy
 • Informacje o nowościach
 • Informacje o promocjach
 • Badanie opinii Klientów
 • Wysyłki bonów zniżkowych
 • Wysyłki podziękowań
 • Wysyłki przypomnień
 • Życzenia urodzinowe
 • Wysyłki regularne cykliczne (każdego dnia, co tydzień lub co 2 tygodnie lub co miesiąc)
 • Wysyłki do baz behawioralnych – reklama dopasowana do preferencji internauty
 • Reamarketing – wysyłki do osób, które odwiedziły strony lub sklep
 • Odzyskiwanie Klientów
 • Dosprzedaż do obecnych Klientów

Wyślij zapytanie

Wysyłki direct mail – adresowa wysyłka pocztowa

W tym zakresie nasz Zespół Managerów ma ponad 23 lata doświadczeń. Realizujemy duże i stałe zlecenia lub cykliczne, rozwojowe projekty.

Prowadzimy kompleksowe usługi i wysyłki listów i faktur w Polsce oraz na międzynarodowe rynki, w tym:

 • dobór odpowiednich elementów składowych wysyłki
 • przygotowanie treści w liście i ofercie
 • realizacja wszelkiego rodzaju druku, w tym personalizowane listy, 3-wymiarowe oferty, plakaty
 • dobór i nadruki na kopertach z nadrukiem adresu i/lub logo nadawcy
 • personalizacja z odmianą imion oraz innych, dowolnych zmiennych
 • kopertowanie lub foliowanie (folia przezroczysta lub czarna lub kolorowa)
 • optymalizacja kosztów wysyłki pocztowej
 • obsługa zwrotów
 • dostarczenie raportów

Do nowo powstałych firm możemy wysłać list w 24/48 h od założenia firmy w ilościach 1000 /dziennie.

Prowadzimy również procesy zarządzania pomiędzy Pocztą Polską a operatorem alternatywnym.
Klient może również zaplanować dystrybucję wysyłki na określone dni. W przypadku Operatora alternatywnego jest możliwość śledzenia trasy listonosza. Wykonujemy wysyłkę z wysoką jakością i gwarancją. Na życzenie Klienta możemy dostarczyć wykaz wszystkich odbiorców dostarczonych listów/wysyłek.

Oferujemy krótkie terminy realizacji.
Pracujemy w grupie największych dostawców tych usług. Dlatego nasze ceny są bardzo atrakcyjne.

Wyślij zapytanie

Reklama w internecie i Social Media.

Coraz więcej działań marketingowych przenosi się do Internetu dlatego naszym Klientom rekomendujemy również tego typu usługi. W tym zakresie realizujemy m.in.

 • pozyskiwanie leadów z własnej strony
 • reklamę na Google AdWords
 • reklamę na Facebook-u
 • reklamę na wielu portalach i dedykowanych stronach
 • kompleksową obsługę social media np. na Facebook, Linkedin
 • monitoring ruchu na stronie internetowej
 • Monitoring pozyskiwania opinii z Internetu
 • Badanie Satysfakcji Klientów metoda SRP ©

Wyróżnia nas kompleksowa wiedza i ponad 20 letnie doświadczenie realizacji Projektów dla liderów rynków z wykorzystaniem wszystkich form komunikacji bezpośredniej i działań w Internecie.
Posiadamy wypracowany optymalny model zintegrowanych działań w komunikacji bezpośredniej i w Internecie, który indywidualnie dostosowujemy do profilu każdej firmy.

Nasze doświadczenie dotyczy nie tylko obszaru pozyskiwania Klientów, ale również utrzymania, budowania relacji i mierzenia wskaźnika satysfakcji. Możemy dla Waszej firmy przyczynić się do znacznego wzrostu częstotliwości dokonywania zakupów przez Waszych Klientów oraz ich wartości.
Wszystkie powyższe działania w finalnym efekcie wpływają na systematyczne zwiększanie rentowności firmy naszego Klienta. Pomagamy w stałym budowaniu wizerunku, wartości marki i firmy.

Wyślij zapytanie

Projekty naszego Zespołu

 • 4-krotne zwiększenie efektów kampanii i zmniejszenie kosztów o 50%.

  Zobacz referencje
 • Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.

  Zobacz referencje
 • Pomoc w terminowym uruchomieniu ważnego Projektu bez istotnych nakładów.

  Zobacz referencje
 • Kilkuletnia kompleksowa usługa w zakresie adresowych wysyłek pocztowych Klienta z Francji.

  Zobacz referencje
 • 4-krotnie większa ilość otwarć SMS-ów.

  Zobacz referencje
 • Poprawa kluczowych wskaźników KPI, zmniejszenie kosztów w oparciu o wynajęcie zewnętrznej infolinii

  Zobacz referencje
 • Czego należy się wystrzegać, aby nie ponosić zbędnych, dużych kosztów na Infolinii?

  Zobacz referencje
 • Organizacja logistyki i dystrybucji książek telefonicznych w całej Polsce oraz pozyskiwanie danych B2B.

  Zobacz referencje
 • Jak stać się jednym z liderów na lokalnym rynku reklam w niespełna 6 miesięcy!

  Zobacz referencje
 • Wsparcie największego Turnieju i popularyzacja piłki nożnej w Polsce

  Zobacz referencje
 • Wkrótce kolejne
  case study

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2018 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.