Formy komunikacji

Aktualnie jesteś w: Home / Formy komunikacji

Formy komunikacji

Strategia zintegrowanej komunikacji.

Nasz Zespół posiada ponad 24 – letnie doświadczenie we wszystkich formach komunikacji bezpośredniej. Stale pogłębiamy swoją wiedzę o nowych formach komunikacji. Na bieżąco analizujemy rynek systemów.
Współpracując z liderami i firmami z sektora MŚP doradzamy naszym Klientom najbardziej efektywne rozwiązania. Zakres zintegrowana komunikacja przy pozyskiwaniu, utrzymaniu i budowaniu wartości Klienta.

Pozyskiwanie nowych Klientów.
Jeśli Twoja grupa docelowa to: Klienci indywidualni, mikro, małe i średnie firmy.
Rekomendujemy następujące działania:

 1. Precyzyjne wysyłki SMS, MMS z naszej bazy lub baz Partnerów.
 2. Targetowane wysyłki do użytkowników Facebooka lub LinkedIn.
 3. Remarketing do wstępnie zainteresowanych osób.
 4. Kontakt telefoniczny z potencjalnymi Klientami w celu umówienia spotkania handlowego, rozmowy telefonicznej lub zweryfikowania leada – tylko przy stałych, dużych Projektach.

Jeśli Twoja grupa docelowa to: duże firmy lub posiadasz produkt, usługę do małej grupy docelowej.

Rekomendujemy następujące działania:

 1. Wysyłka SMS do wybranej grupy docelowej np. z dużej, transakcyjnej bazy.
 2. Targetowane wysyłki do użytkowników LinkedIn.
 3. Budowanie sieci i dobrych relacji wśród użytkowników LinkedIn.
 4. Kontakt telefoniczny z potencjalnymi Klientami – we własnym zakresie

Najwyższe efekty przynoszą zintegrowane działania z wykorzystaniem wielu form komunikacji, typu:

Wysyłki SMS + wysyłki e-mail + działania w Social Media i w internecie.

Komunikacja i obsługa własnych Klientów

Najważniejsza jest komunikacja do własnych baz: aktualnych, byłych lub potencjalnych Klientów.
Dlatego rekomendujemy systemy do samodzielnych wysyłek SMS, maili oraz do walidacji baz systemem HLR.

Proponujemy dwukierunkową komunikację omni channel z wieloma zintegrowanymi formami komunikacji.

Wyróżniki rekomendowanych systemów:

 • możliwość korzystania w ramach wybranego pakietu z wielu form komunikacji
 • oferujemy atrakcyjne ceny w pakietach lub wg indywidualnych uzgodnień
 • brak opłat stałych, abonamentów, rozliczamy się wyłącznie za zrealizowane wysyłki
 • współpracę można rozpocząć i zakończyć łatwo i szybko
 • cały budżet w ramach wykupionego pakietu można wykorzystać również w innych miesiącach

Wyślij zapytanie

Projekty naszego Zespołu

 • 4-krotne zwiększenie efektów kampanii i zmniejszenie kosztów o 50%.

  Zobacz referencje
 • Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.

  Zobacz referencje
 • Pomoc w terminowym uruchomieniu ważnego Projektu bez istotnych nakładów.

  Zobacz referencje
 • Kilkuletnia kompleksowa usługa w zakresie adresowych wysyłek pocztowych Klienta z Francji.

  Zobacz referencje
 • 4-krotnie większa ilość otwarć SMS-ów.

  Zobacz referencje
 • Poprawa kluczowych wskaźników KPI, zmniejszenie kosztów w oparciu o wynajęcie zewnętrznej infolinii

  Zobacz referencje
 • Czego należy się wystrzegać, aby nie ponosić zbędnych, dużych kosztów na Infolinii?

  Zobacz referencje
 • Organizacja logistyki i dystrybucji książek telefonicznych w całej Polsce oraz pozyskiwanie danych B2B.

  Zobacz referencje
 • Jak stać się jednym z liderów na lokalnym rynku reklam w niespełna 6 miesięcy!

  Zobacz referencje
 • Wsparcie największego Turnieju i popularyzacja piłki nożnej w Polsce

  Zobacz referencje
 • Wkrótce kolejne
  case study

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2018 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.