Doradztwo strategiczne

Aktualnie jesteś w: Home / Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne

Doświadczenie i know how

Doświadczenie naszego Zespołu dotyczy całego procesu pozyskiwania, obsługi, utrzymania Klienta. Działania koncentrujemy na celach strategicznych naszych Klientów. A często na najważniejszym KPI dla naszego Klienta, czyli na wzroście rentowności firmy.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w pracy na bazach byłych i potencjalnych Klientów. Korzystamy ze wszystkich form komunikacji bezpośredniej w połączeniu z działaniami w Internecie.
Specjalizujemy się w Projektach z dużymi grupami docelowymi. Najczęściej pracujemy z Klientami, których wielkość grup docelowych zaczyna się od kilkuset tysięcy do wielu milionów.

Umiejętnie łączymy potencjał, doświadczenia i know how: Klienta, nasz i naszych sprawdzonych Parterów. Tworzy to dobry potencjał do stałego, optymalnego rozwoju biznesu naszego Klienta.

Klienci chętnie korzystają z naszego doświadczenia w realizacji zintegrowanych procesów: doradztwa w biznesie, wsparcia sprzedaży, pozyskiwania i obsługi Klientów, dosprzedaży, cross i up selling -u, utrzymania Klientów.
Dla przykładu jednemu Klientowi pomogliśmy zwiększyć wskaźnik utrzymania Klientów aż 4,4 krotnie tj. z 10% do 44%. Tym samym naszym Klientom znacznie obniżamy wskaźnik migracji Klientów, czyli wskaźnik churn.
Jak wiadomo jest to jeden z najważniejszych wskaźników KPI dla każdej firmy. Posiadamy innowacyjne rozwiązania w zakresie anty churn -u. Jednym z ważnych naszych narzędzi jest badanie wskaźnika satysfakcji Klientów.

Planowanie strategiczne

Zawsze przygotowujemy działania oraz prognozy wyników na okres od 1 roku do 3 lat. Każdy Projekt zaczynamy od testów. Po etapie testu systematycznie wdrażamy kolejne działania oraz sprawdzone, nowoczesne systemy IT wspierające sprzedaż. Są one pomocne do zwiększania efektów pozyskiwania leadów i Klientów. Duże doświadczenie i obserwacja biznesu Klienta z zewnątrz ułatwia nam w krótszym czasie doskonalić biznes i rozwój naszego Klienta.

Dlatego przy stałej współpracy z nami z dużym zaangażowaniem wszystkich Stron, nasz Klient otrzymuje niemal 100% gwarancji poprawy określonych, kluczowych wskaźników KPI.

Opracowanie lub weryfikacja strategii rozwoju Firmy lub Projektu
Przy przygotowaniu strategii rozwoju najpierw szczegółowo analizujemy potencjał firmy i produktu lub usługi oraz model działania. Ważne są dla nas przewagi konkurencyjne produktu lub usługi Klienta.
Określamy grupę docelową, jej zachowanie, cały potencjał oraz udział naszego Klienta w rynku.

Dokonujemy analizy witryny Klienta, systemów z których korzysta oraz ruchu na stronie i uzyskiwanej konwersji.
Analizujemy najważniejsze procesy, uzyskiwane efekty i wyniki na poszczególnych etapach pozyskiwania, obsługi i budowy relacji z Klientami.

Dla każdej firmy zawsze najważniejszy jest prawidłowo zmierzony wskaźnik satysfakcji Klienta. Analiza wyników, przekazanie informacji zwrotnej oraz wdrożenie zmian.
Dlatego rekomendujemy systematyczne mierzenie tego wskaźnika, naszą unikalną i zarazem efektywną metodą Badania Satysfakcji Rekomendacji i Poleceń (Badanie SRP ©).

W zwiększeniu efektów zawsze pomagają atrakcyjne promocje, które zwiększają sprzedaż o kilkadziesiąt, a niekiedy nawet o ponad 100%. Dlatego jest to ważny obszar mierzony i badany przez nas.

Następnym etapem jest analiza atrakcyjności rynku. Sprawdzamy wyniki głównych graczy i bezpośredniej konkurencji. Porównujemy udziały naszego Klienta z głównymi graczami na rynku.
W przypadku dużego prawdopodobieństwa sukcesu przygotowujemy strategię rozwoju Firmy lub Projektu.

Nasze doradztwo strategiczne uwzględnia:

 • analizę usługi lub produktu
 • analizę rynku i konkurencji
 • analizę dotychczasowych działań
 • profil i wielkość grupy docelowej
 • planowany Zespół i systemy wsparcia sprzedaży
 • planowane procesy komunikacji
 • reklamę w internecie i sieciach społecznościowych
 • plan działań i inwestycji
 • symulację efektów i przychodów
 • harmonogram działań

Ważne jest że elastycznie dopasowujemy się do istniejącego modelu i funkcjonujących procesów.
W przypadku zaobserwowania ”wąskich gardeł”, rekomendujemy zmianę lub modyfikację procesu.

Cele strategiczne

Klienci określają nam 1 do 3 celów strategicznych przedsiębiorstwa, np.:

 • zwiększenie liczby użytkowników na stronie
 • zwiększenie liczby pozyskiwanych leadów
 • zwiększenie liczby spotkań handlowych
 • zwiększenie ilości Klientów
 • zwiększenie wartości Klientów
 • zmniejszenie churn – u
 • zwiększenie poziomu satysfakcji i lojalności Klientów
 • zwiększenie przychodu Firmy / Projektu
 • obniżka kosztów
 • zwieszenie rentowności

Mierniki sukcesu

Klienci definiują obecną i oczekiwaną wartość wskaźnika Key Performance Indicators (KPI).

Jest to podstawa do planowania i mierzenia efektów i wyników współpracy z nami, w tym np.

 • Liczbę nowych Zamówień
 • Liczbę nowych Klientów
 • Liczbę odzyskanych Klientów
 • Wskaźnik satysfakcji Klientów – SRP©
 • Wskaźnik migracji Klientów – churn rate
 • Średnio miesięczna wartość Klienta ARPU (Average Revenue Per User)
 • Uproduktowienie – ilość produktów na Klienta CpC (Product per Customer / Client)
 • Długookresowa wartość Klienta – CLV (Customer Lifetime Value)
 • Długość czasu życia Klient LVC (Lifetime Value Customer)
 • Osiągnięcie w krótszym czasie BEP (Break Even Point)

Realizacja strategii przedsiębiorstwa

Nasze strategie rozwoju oparte są na zintegrowanej komunikacji bezpośredniej połączonej z działaniami w internecie i na stronie Klienta. Korzystamy z nowoczesnych systemów IT wspierających sprzedaż i rozwój firmy. Do każdego Projektu indywidualnie dobieramy Zespół osób z doświadczeniem w danej branży i do określonego zakresu działań.
Główna zaletą naszych strategii jest nie tylko planowanie konkretnych działań, ale dodatkowo szacowanie spodziewanych efektów oraz wyników (kosztów i przychodów) naszego Klienta.

Po opracowaniu lub weryfikacji strategii bierzemy odpowiedzialność za jej realizację.
Rozpoczynamy Projekty od testu. Minimalizuje to ryzyko Klienta i ułatwia podjęcie decyzji rozpoczęcie współpracy.
Z naszego doświadczenia wynika, że na ostateczny sukces wpływa nie tylko dobre opracowanie i przygotowanie działań, ale również odpowiednie szkolenie, uruchomienie i współpraca przy realizacji Projektu. Dlatego bardzo ważne są: wzajemne zaufanie, codzienna współpraca połączona z wymianą informacji, stały monitoring wyników i bieżące raportowanie.

Zdecydowana większość Klientów skupia swoje wysiłki na pozyskiwaniu nowych Klientów.
Jak wiadomo są to dla każdej firmy zawsze najbardziej kosztowne działania.
Dlatego podpowiadamy naszym Klientom w jaki sposób optymalnie wykorzystać cały budżet przeznaczony na: marketing, reklamę, sprzedaż i obsługę Klienta.

O czym warto nas poinformować w celu przygotowania oferty na strategię:
1. Nazwa firmy i adres strony www.
2. Czego ma dotyczyć strategia (rozwoju firmy/produktu/usługi)?
3. Specjalizacja, przewagi konkurencyjne.
4. Grupa docelowa: (B2B czy B2C)
5. Rynek: (cała Polska czy region – jaki?)
6. Cel do osiągnięcia i w jakim czasie?
7. Na kiedy potrzebna jest oferta?
8. Oczekiwany okres współpracy?

Wyślij zapytanie

Projekty naszego Zespołu

 • Wdrożenie innowacyjnego systemu wee dla sklepów stacjonarnych w rozliczeniu za sprzedaż i nowych klientów.

  Zobacz referencje
 • 4-krotne zwiększenie efektów kampanii i zmniejszenie kosztów o 50%.

  Zobacz referencje
 • Jak w ciągu 2 lat zdobyć pozycję nr 1 w Europie?

  Zobacz referencje
 • Zwiększenie zysków o 100% państwowemu operatorowi pocztowemu (13 miejsce w TOP100 w Polsce).

  Zobacz referencje
 • Jak zwiększyć 2,5 – krotnie efekty sprzedaży podczas rozmów telefonicznych Klientom B2C?

  Zobacz referencje
 • 50% wzrost przychodu Klienta.

  Zobacz referencje
 • Osiągnięcie Break Even Point w okresie krótszym niż 1 rok.

  Zobacz referencje
 • Zwiększenie ilości prenumeratorów miesięcznika Manager Magazin z 2 tys. do 20 tys. w 2 lata.

  Zobacz referencje
 • Jak uzyskać Break Even Point 5 razy szybciej od średniej uzyskiwanej przez dobre firmy na świecie?

  Zobacz referencje
 • Zwiększenie nakładu Dziennika Super Express o 70% w okresie 2 lat, do 1,1, mln w wydaniu weekendowym.

  Zobacz referencje
 • Opracowanie strategii pozyskiwania Klientów z wykorzystaniem zintegrowanych działań komunikacji bezpośredniej.

  Zobacz referencje
 • Uruchomienie i wdrożenie Projektu (CEiDG) dla Ministerstwa Gospodarki. Za ten Projekt Polska otrzymała nagrodę z UE jako najlepszy Projekt cyfryzacji w Europie.

  Zobacz referencje
 • Podwojenie ilości Klientów r/r i obniżenie kosztów o ponad 50% dla 1 firmy ubezpieczeniowej w systemie direct w Polsce.

  Zobacz referencje
 • Kluczowe wsparcie w pierwszej fazie rozwoju dla firmy, która ma dziś 1 miejsce na świecie w branży.

  Zobacz referencje
 • Utworzenie bazy ponad 400 tys. osób decyzyjnych z pond 100 tys. adresów e-mail ze zgodami. Sprzedaż i dosprzedaż produktów.

  Zobacz referencje
 • Utworzenie profilowanej bazy i wsparcie sprzedaży dla jednego z światowych liderów z branży logistyka.

  Zobacz referencje
 • Pozyskanie nowych Klientów z 20% efektywnością – przekroczenie o 100% oczekiwań Klienta!

  Zobacz referencje
 • Wkrótce kolejne
  case study

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2018 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.