Obsługa klientów

Obsługa klientów, Inbound — call center przychodzące

Obsługa klientów infolinii

informacyjnych

sprzedażowych

reklamacyjnych

Obsługa klientów

chatu

ruchu z witryny i na witrynie Klienta

sklepu internetowego

Osługa klienta

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2022 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.