W oparciu o nasze bazy lub bazy Klienta docieramy do osób decyzyjnych i umawiamy spotkania handlowe. Zwykle jest to proces długotrwały. Wymaga on  dobrego przygotowana i przeszkolenia Zespołu oraz wielu kontaktów z potencjalnym Klientem.

W szczególności najczęściej w ramach tej usługi wykonujemy:

  • Dobór profilowanej bazy
  • Pozyskanie na recepcji i/lub sekretariacie informacji i kontaktów o osobie decyzyjnej
  • Pierwsza rozmowa z osobą decyzyjną
  • Wysłanie ogólnej, personalizowanej oferty
  • Druga rozmowa z osobą decyzyjną – czasami trzeba wykonać wiele dodatkowych pod rozmów
  • Umówienie dokładnego terminu i miejsca spotkania handlowego
  • Weryfikacja jakości umówionego spotkania
  • Bieżące przekazanie bazy umówionych spotkań wraz z raportem

Dobre przygotowanie każdego Projektu wymaga zaangażowania dużej ilości czasu niezbędnego na przygotowanie Projektu, przygotowanie, przeszkolenie i doszkalanie Zespołu.

W związku z tym, że za przygotowanie Projektu nie naliczamy żadnym opłat stałych, realizujemy jedynie stałe Projekty dla większych Zespołów sprzedażowych.