Projekty związane z infolinią pod względem przeznaczenia dzielą się na kilka głównych kategorii:

 • Infolinie informacyjne
 • Infolinie sprzedażowe
 • Infolinie reklamacyjne
 • Infolinie obsługi Klienta

Infolinie w odróżnieniu od rozmów telefonicznych wychodzących są miłe widziane zarówno w Call / Contact Center wewnętrznych jak również zewnętrznych.

W tym miejscu należy podkreślić, że ze względu na bezpośredni kontakt z aktualnym lub potencjalnym Klientem obszar ten jest najważniejszy dla każdej firmy. Dlatego w tym obszarze firmy zwykle zyskują ale zdarza się często, że tracą, nie tylko swoją reputację ale również przychody i zyski.
W organizowaniu i realizowaniu tego typu Projektów oraz doświadczeń osobistych dostrzegamy różnice dysproporcji w jakości obsługi Klientów. Jest wiele kluczowych punktów, które należy dobrze zaplanować a później monitorować prawidłowe funkcjonowanie infolinii.

Jest to obszar, który najszybciej przynosi zwrot z inwestycji.

W ramach tej usługi wykonujemy działania:

 • Analiza asortymentu oferowanych produktów lub usług
 • Analiza grupy docelowej
 • Analiza procesu sprzedaży
 • Analiza obsługi Klienta
 • Badanie jakości funkcjonowania infolinii
 • Badanie satysfakcji Klientów
 • Badanie wskaźników KPI
 • Badanie wyników poszczególnych procesów
 • Określenie kluczowych wskaźników KPI
 • Dobór i szkolenie Zespołu
 • Retreningi
 • Monitoring przebiegu procesów i osiąganych wyników