Budowanie Baz Danych.
Pomagamy budować własne bazy danych w kolejności ze źródeł które są najlepsze i najmniej kosztowne,
a rekordy najbardziej efektywne.
Rekomendowane formy, w których pomagamy Klientom budować bazy i pozyskiwać informacje:

 • Programy fakturowe
 • Polecenia od zadowolonych Klientów
 • Zapytania od potencjalnych Klientów
 • Własna strona internetowa
 • Landing pages
 • Google Adords
 • Reklama kontekstowa
 • Rozmowy telefoniczne
 • Wysyłki mailingowe
 • Wysyłki SMS
 • Cross selling
 • Eventy – posiadamy bardzo ciekawe narzędzia

Standaryzacja baz
Wysoki standard bazy zapewnia profesjonalną komunikację. Umożliwia prowadzenie prawidłowej deduplikacji i segmentacji bazy. Gwarantuje utrzymanie ustalonego okresu karencji. Wpływa to na budowanie marki danej firmy. Wystandaryzowana baza obniża koszty komunikacji bezpośredniej.
W ramach tej usługi wykonujemy:

 • Analizę i ocenę jakości bazy
 • Automatyczną standaryzację bazy
 • Ręczną standaryzację informacji w bazie
 • Czyszczenie bazy ze zbędnych informacji i literówek
 • Czyszczenie bazy z dubletów
 • Uzupełnianie rekordów o informacje
 • Łączenie baz z różnych systemów i źródeł

Uzupełnianie baz danych
Najwyższe efekty uzyskuje się na własnych bazach. Dotyczy to nie tylko baz aktualnych Klientów, ale również baz byłych i potencjalnych Klientów, czyli Leadów. Dlatego tak ważne jest uzupełnianie własnych baz danych. Usługę tą realizujemy zgodnie z przepisami prawa.
Jak pomagamy wzbogacić bazy naszych Klientów ?

 • Zbieramy bazy i informacje rozproszone w Firmie naszego Klienta
 • Pomagamy w pozyskiwaniu informacji ze strony internetowej Klienta
 • Korzystamy z baz naszych i naszych Partnerów, które zawierają kontakty i ważne informacje
 • Korzystamy z informacji zgromadzonej w Internecie
 • Deduplikujemy bazy Klienta ze specjalistycznymi bazami
 • Uruchamiamy dedykowane Projekty
 • Pozyskujemy zgody
 • Badamy wskaźnik satysfakcji Klientów
 • Pozyskujemy informacje o potrzebach i preferencjach Klientów
 • Targetujemy bazy wg profili grup docelowych

Aktualizacja Baz Danych
Każde, nawet najlepsze bazy po upływie czasu dezaktualizują się. Dlatego ważna i konieczna jest  systematyczna aktualizacja własnej bazy. Aktualizację należy dokonywać na bieżąco przy realizacji Projektów. Jednak np. gdy numer telefonu w rekordzie staje się nie aktualny możemy go usunąć i warto poszukać aktualnego numeru w innych bazach.
Kluczowe zalecane procesy, które realizujemy:

 • Standaryzujemy bazy
 • Deduplikujemy bazy
 • Aktualizujemy rekordy lub informacje z istniejących baz
 • Realizujemy Projekty dedykowane np. telefoniczne
 • Optymalizujemy koszty Procesów
 • Rekomendujemy efektywne, kolejne działania

Deduplikacja
Obecnie firmy posiadają coraz większe bazy danych. Dlatego w wielu Projektach wykonuje się deduplikacje. Profesjonalna deduplikacją odbywa się na wystandaryzowanych bazach danych.
W procesach komunikacji z Klientami kluczowe znaczenie ma jakość komunikacji.
Ze względów wizerunkowych i w ramach optymalizacji kosztów w ramach określonego Projektu, w jednym czasie do jednego adresata powinna dotrzeć tylko jedna informacja.
W ramach tej usługi wykonujemy:

 • Standaryzacje baz
 • Czyszczenie
 • Segmentacje na określone grupy docelowe
 • Haszowanie rekordów lub tworzymy mach kody
 • Deduplikujemy bazy pomiędzy sobą

Przygotowujemy bazy wynikowe do określonych kampanii