Usługi na bazach danych
Pozyskiwanie nowych baz, świeżych rekordów
Administrowanie, Zarządzanie, Monetyzacja