Z obserwacji i analizy rynku wynika, że większość tj. ponad 80% firm stale poszukuje nowych Klientów. Z drugiej strony Zarządy firm oczekują od Menadżerów oszczędnego gospodarowania budżetem. Jak wiemy w marketingu i sprzedaży o sukcesie nie decydują najniższe koszty, ale najniższa kosztowność w stosunku do wygenerowanego przychodu.

Po przeprowadzeniu badania w zakresie:

  • Analizy produktów/ usług firmy
  • Analizy grupy docelowej
  • Analizy rodzaju baz, którymi dysponuje firma
  • Realizowanych Projektów do potencjalnych i aktualnych Klientów
  • Satysfakcji Klientów

oraz po określeniu

  • Celów strategicznych
  • Kluczowych KPI

Możemy zaprojektować optymalizację procesów w firmie.

Lojalność Klientów
Contact Center
Wysyłka listów
Wysyłka Paczek