Czym się zajmujemy?

blog

W oparciu o know – how i doświadczenie w rozwoju Projektów dla liderów rynków opracowujemy lub weryfikujemy Strategię rozwoju Firmy lub Projektu.
Korzystamy ze zintegrowanej komunikacji bezpośredniej połączonej z działaniami w internecie i na stronie Klienta z użyciem nowoczesnych systemów IT.

W przygotowanie koncepcji i realizację każdego Projektu angażujemy doświadczony Zespół Managerów. Pracujemy dla obecnych i przyszłych liderów rynków.
Współpracujemy z Klientami, którzy spełniają jednocześnie poniższe warunki:

 • Posiadają atrakcyjny produkt lub usługę z przewagami konkurencyjnymi
 • Grupa docelowa jest duża, tj. co najmniej kilkaset tysięcy lub mln potencjalnych Klientów
 • Projekt realizuje profesjonalny Zespół Managerów, który posiada ambitne cele
 • W firmie są odpowiednie zasoby do realizacji w/w celów
 • Istnieje otwartość na kompleksową, partnerką współpracę w modelu win : win
 • Planujemy i realizujemy stały, rozwojowy, wieloletni Projekt z monitoringiem wyników

Dlatego zawsze, szczegółowo analizujemy potrzeby, potencjał i możliwości naszego potencjalnego Klienta. Z drugiej strony sprawdzamy nasze możliwości i nasz potencjał.
W przypadku jeśli nasze działania są zasadne, to przedstawiamy nasze doświadczenia w tym zakresie, potencjał, rozwiązania oraz spodziewane efekty i wyniki.
Kiedy decydujemy się wspólnie z Klientem na współpracę, to połączenie potencjałów Klienta z naszym niemal w 100% gwarantuje wzrost efektów ze współpracy z nami.
Przekonało się już wielu naszych Klientów o tym, że jesteśmy pomocni dla firm, które obecnie:

 • uruchamiają nowy Projekt w celu zdobycia w optymalny sposób dużego udziału w rynku
 • należą do liderów rynku i walczą o obronę swojej pozycji i chcą zwiększyć wartości firmy

Nasze przewagi

blog

Do naszych najważniejszych przewag konkurencyjnych można zaliczyć:

 • bezpieczeństwo i zachowanie tajemnicy handlowej
 • duże doświadczenie we wszystkich formach komunikacji bezpośredniej
 • doświadczenie w realizacji usług w internecie.
 • znajomość wielu efektywnych systemów IT wspierających sprzedaż i rozwój
 • umiejętna praca w modelu omnichannel z wykorzystaniem potencjałów: Klienta i naszego
 • kompleksowe usługi. Nasz Klient może skupić się jedynie na swoim biznesie
 • motywacja całego Zespołu i stałe doskonalenie rozwiązań i procesów
Dlaczego warto z nami pracować?
• posiadamy unikalne know-how
• mamy ponad 20 lat doświadczeń we współpracy z liderami rynków
• posiadamy profesjonalną Kadrę
• współpracujemy ze sprawdzonymi, profilowanymi Zespołami
• posiadamy efektywne bazy i systemy wspierające sprzedaż
• odpowiadamy za jakość i wyniki Projektu
• udzielamy gwarancji wzrostu rozwoju
• docelowo rozliczamy się za efekty

Dlatego współpraca z nami jest bezpieczna, profesjonalna i efektywna.

Doświadczenie Zespołu

blog

Nasz Zespół Menadżerów posiada innowacyjne know how oraz 20 – letnie doświadczenie przy Projektach dotyczących przygotowania i realizacji strategii, w tym m.in. w zakresie pozyskiwania, obsługi Klientów i budowy z nimi relacji, w utrzymaniu klientów (churn) i budowaniu wartości firm – naszych Klientów

Pracowaliśmy przy wielu Projektach powiązanych z bazami danych dla 40% liderów rynków z TOP 100. Lubimy to co robimy, dlatego nadal z pasją i entuzjazmem pracujemy przy każdym wybranym Projekcie. Mieliśmy przyjemność wspierać wiele innowacyjnych Projektów. Niektóre nasze innowacyjne rozwiązania były po raz pierwszy realizowane w Polsce. Część z nich stawała się standardem w branży.

Stale poszukujemy i uczymy się nowości. Mamy też własne efektywne rozwiązania unikalne w świecie.

Szczególnie ekscytujemy się dużymi wyzwaniami. Najwięcej satysfakcji sprawia nam przekraczanie oczekiwań Klienta, satysfakcja Klientów i rekomendacje naszych usług.

Case Study

blog

Nasz Zespół Managerów współtworzył koncepcje i pracował m.in. w Projektach takich jak:

Case study 1

Projekt: Lokalizator Internetowy zumi.pl

Klient: onet.pl (za zgodą Klienta)

Zakres usług:  opracowanie planu efektywnego działania do Projektu zumi.pl, w zakresie pozyskiwania dodatkowych informacji od potencjalnych Klientów zumi.pl oraz pozyskiwanie zgód na umieszczenie firm na portalu zumi.pl.
Użyczenie do Projektu własnej bazy Efekt oraz uzupełnienie zbioru wyjściowego innymi bazami danych. Przeprowadzenie rozmów z grupą ok. 1,5 mln osób zarządzających firmami w okresie 12 miesięcy. Dostosowanie bazy z podziałem wg EKD na 20 000 grup produktowych. Telefoniczna aktualizacja bazy, pozyskanie dodatkowych informacji o wiodących produktach każdej firmy oraz pozyskanie zgód na umieszczenie firm na portalu zumi.pl.

Efekty: Pozyskanie ok. 1 mln zgód od firm zainteresowanych umieszczeniem ich na portalu zumi.pl.
Portal posiada ponad 4 mln użytkowników. Dynamika wzrostu przychodu wynosi (30 – 50)% rok / roku. Należy do wysoce rentownych Projektów w grupie onet.pl. – dane zebrane w 2012 roku.

Case study 2

Projekt: Projekt Partnerski cross sellingowy

Klient:  Bank PKO BP i Amplico Life (obecnie MetLife Amplico) za zgodą obu firm

Zakres usług: dosprzedaż kart kredytowych dla Klientów banku oraz pozyskiwanie nowych Klientów dla Amplico Life.

Wielkość Projektu: cały Projekt dotyczył bazy kilkuset tysięcy aktualnych Klientów Banku PKO BP.

Efekty: dosprzedaż 36,9 % kart kredytowych i pozyskanie 20 % (do bazy) a 26,6% (do rozmów)
nowych Klientów dla ubezpieczyciela. Nasz Zespół nie tylko przekroczył dwukrotnie oczekiwania Klienta, ale również uzyskał zdecydowanie najlepszy wynik z 3 outsourcingowych firm Call Center wybranych do tego Projektu.

Projekt opisany jest w literaturze dr Mariusz Trojanowski „Marketing Bezpośredni, Koncepcje, Zarządzanie, Instrumenty”.


Case study 3

Projekt: Wsparcie sprzedaży Świadectw Udziałowych

Klient: Centrala Banku PKO BP

Zakres usług: doradztwo w zakresie pozyskania zaufania Klientów, organizacja i obsługa wszystkich komunikacji bezpośredniej z Klientami, organizacja losowania, wydania nagród po uiszczeniu opłat  skarbowych przez laureatów.

Efekty: w stosunku do wszystkich 27 mln uprawnionych (osób dorosłych)zakupiło świadectwa udziałowe aż 96 % osób, tj. 25,9 mln zostało sprzedanych Świadectw Udziałowych.


Case study 4

Projekt: wysyłka pocztowa materiałów trójwymiarowych z personalizowaną kartą kredytową.

Cel: pozyskiwanie Klientów na produkt internetowy

Klient: Bank

Zakres usług: dobór potencjalnych Klientów i udzielenie licencji na bazę typu B2C, druk ulotki trójwymiarowej i kopert, szczegółowa personalizacja w kilku miejscach z odmianą imienia i wysyłka pocztowa ze śledzeniem listonoszy (doręczycieli pocztowych).

Ilość: 100 000 szt.

Efekty: szczegółowe wyniki nie są nam znane ponieważ Bank w ramach własnego Call Center dokonywał follow up po wysyłce.

Warte podkreślenia w tym Projekcie jest przygotowanie wysokiej jakości materiałów ze skomplikowaną personalizacją.


Case study 5

Projekt: generowanie Profilowanych Leadów i umawianie rozmów handlowych zamożnych inwestorów.

Cel: zwiększenie ilości inwestorów z rynku B2C

Klient: z branży finansowej

Zakres usług: przygotowanej profilowanej bazy osób zarabiających pow 12 000 zł netto / miesiąc. Zarządzanie Projektem, którego celem było zainteresowanie potencjalnego Klienta inwestycją o wartości co najmniej 12 000 zł. Przekazywanie potencjalnych Klientów do Działu Handlowego naszego Klienta.

Efekty: Działa Handlowy nie nadążał z obsługą PL. .Klient po teście wyraził wolę stałej współpracy długookresowej współpracy.

Case study 6

Projekt: Pozyskiwanie i budowa relacji z pozyskanymi Klientami.

Klient: z branży ubezpieczeń komunikacyjnych.

Zakres usług: użyczanie bazy, generowanie leadów, pozyskiwanie Klientów, budowanie relacji. Mierzenie wskaźnika zadowolenia Klientów. Dosprzedaż usług.

Efekty: Po 3 miesiącach współpracy osiągnęliśmy 100% oczekiwanego celu sprzedażowego, określonego przez Klienta. Po 12 miesiącach współpracy realizowaliśmy cel sprzedażowy na poziomie 200%. Zaś po 24 miesiącach stałej współpracy w kilku miesiącach osiągaliśmy 300% celu sprzedażowego.

Pomogliśmy Klientowi zbudować bardzo dobre relacje ze swoimi klientami i z całym rynkiem.
W ocenie jego Klientów nasz Klient uzyskiwał zwykle pierwsze miejsce w zakresie jakości obsługi i zadowolenia Klientów. Przez to nasz Klient obniżył o kilkadziesiąt procent koszt pozyskania Klienta.
Dynamika wzrostu przychodów wynosiła w granicach (60-70) %. Dynamika rentowności również z kwartału na kwartał rosła. Firma systematycznie i dynamicznie zwiększa udziały w rynku.


Case study 7

Projekt: kilka Projektów Partnerskich cross sellingowy

Klient:  Bank i Firma z branży ubezpieczeń na życie

Zakres usług: polegające na dosprzedaży produktów banku i pozyskiwaniu nowych Klientów dla firmy ubezpieczeniowej.

Efekty: Efekty dla Banków zwykle przekraczały 20 % a czasami nawet 30 %, zaś dla firm ubezpieczeniowych uzyskiwaliśmy zwykle efekty na poziomie:

Na bazach aktualnych Klientów Banku, który miał słabe relacje ze swoimi Klientami – od 3% do 6%

Na bazach aktualnych Klientów Banku, który miał dobre i bardzo dobre relacje ze swoimi Klientami – od 10 % do 20 % w stosunku do wykonanych rozmów.


Case study 8

Projekt: systematyczne udzielenia licencji na bazy.

Klient: ubezpieczenia

Zakres usług: udostępnianie profilowanych baz danych typu B2C oraz B2B, udostępnianie baz zaktualizowanych, udostępnianie Profilowanych Leadów. Projekty połączone są z deduplikacją oraz zarządzaniem rekordami, które były użyte w kampaniach w poprzednich okresach.

Ilości: każdego roku udzielana licencja na bazę wielkości kilkuset tysięcy potencjalnych Klientów.

Efekty: W trakcie wieloletniej współpracy z Zespołem Marketing Relacji Klient stale korzysta z baz wysokiej jakości. W tym są to rekordy nowo pozyskane. Na bazach zaktualizowanych i leadach osiągane są 5-10 krotnie wyższe efekty.

Case study 9

Projekt: Doradztwo oraz wsparcie w sprzedaży.

Klient: Wydawnictwo lider na polskim i europejskim rynku.

Zakres usług:  pozyskiwanie Klientów B2B, dosprzedaż, obsługa Klientów. Realizacja wielu działań
w całym okresie życia Klienta.

Efekty: W trakcie wieloletniej współpracy przy wsparciu naszego Zespołu Klient osiągał znacznie lepsze wyniki od konkurencji. Dla przykładu przekładało to się nam  2-3 krotnie dłuższy czas życia Klienta końcowego w stosunku do średniej w branży (z okresu przed 10 lat). W tym okresie (na przestrzeni ostatnich 10 lat), u większość firm konkurencyjnych średni czas życia Klienta zmniejszył się ponad 3 – krotnie stosunku do średniej w branży (z okresu przed 10 lat). Pomogliśmy istotnie zwiększać ARPU. Tym samym przychody i rentowność naszego Klienta z roku na rok rosły.

Case study 10

Projekt: umawiania spotkań handlowych

Klient: wiodąca firma w branży sprzedaż bezpośrednia

Zakres usług:  użyczenie bazy, umawianie spotkań, dosprzedaż do aktualnych Klientów, badanie zadowolenia Klientów

Efekty: Po blisko rocznej współpracy z naszym Zespołem na podstawie osiąganych wyników Klient odnotował wzrost ilości dystrybutorów oraz przychodów o kilkadziesiąt procent w stosunku do poprzedniego roku. Zaczynając z nami współpracę Klient osiągnął wynik ok. 100 mln zł, zaś w roku, w którym pracowaliśmy przychody wyniosły ok. 150 mln zł.
Konsekwencją wspólnego sukcesu było zaplanowanie na kolejne 3 lata dwukrotnie większego wzrostu przychodów liczonego na poziomie kilkuset milionów złotych.

Case study 11

Projekt: kompleksowe wsparcie w obszarze komunikacji z Klientami.

Klient: z branży telekomunikacyjnej

Zakres usług:  Lojalizacja Klientów, pozyskiwanie nowych Klientów. Działania anty churn-owe (utrzymaniowe). Telefoniczna zmiana Umowy z Klientami z Firmy przejętej do nowej firmy przejmującej biznes Klienta.

Efekty: W okresie intensywnej współpracy z naszym Zespołem Klient uzyskał:

W całym okresie współpracy wzrost przychodu od kilku mln do przychodu liczonego w mld zł.

Natomiast w ciągu ostatnich dwóch lat współpracy z nami znacznie ograniczyliśmy Klientowi churn a marża Klienta wzrosła do ponad 25%.


Case study 12

Projekt: doradztwo, użyczenia bazy, pozyskiwanie i utrzymanie Klientów, zwiększanie ich wartości.

Klient: nowa firma w branży usług telekomunikacyjnych

Zakres usług: kompleksowa realizacja usług komunikacji z Klientami, łącznie z nadzorowaniem pracy kurierów przy odbiorach podpisanych Umów od Klientów. Realizacja strategicznych projektów Klienta.

Ilości: w okresie 10 lat współpracy pozyskaliśmy dla Klienta w rozbudowanym modelu biznesowym ok. 1 mln Klientów.

Efekty: W pierwszych pięciu latach współpracy nasz Klient zdobył największy, ponad 4% udział w strukturze połączeń lokalnych pod względem ruchu w wysoce konkurencyjnym rynku usług telekomunikacyjnych. Na podstawie niezależnych badań Klienta jakość i efekty naszych usług w całym okresie współpracy zawsze były oceniane najwyżej. Warto dodać, że w tym okresie 3-krotni zmienił się Zarząd w firmie. Nasz Zespół otrzymywał do realizacji najważniejsze Projekty w pierwszej kolejności.


Case study 13

Projekt: Obsługa dużej infolinii, użyczanie baz danych, wysyłki. Usługi świadczone
od początku liberalizacji rynku telekomunikacyjnego przez okres kilku lat współpracy.

Cel: generowanie leadów na podstawie telefonów od Potencjalnych Klientów, którzy rozważali zmianę operatora telekomunikacyjnego.

Klient: wiodąca w Polsce firma z branży telekomunikacja

Zakres usług: organizacja i obsługa infolinii, udzielanie informacji i zachęcenie Klienta do wybrania usług naszego Klienta. Dobrze zachęcony potencjalny Klient (Lead) był procesowany do telefonicznego działu sprzedaży naszego Klienta w celu zawarcia z nim umowy.
Dostarczanie baz do celów pozyskiwania Klientów oraz planowania strategicznych inwestycji naszego Klienta.

Ilości: na podstawie dostarczanych przez nas leadów 60 Handlowców pracujących w CC Klienta nie nadążało z obsługą zainteresowanych Potencjalnych Klientów.

Efekty: usługi nasze miały wpływ na wzrost udziału w rynku naszego Klienta w piątym roku naszej współpracy dodatkowo o 88% do poprzedniego roku.


Case study 14

Projekt: Paszporty Polsatu

Klient:  z branży Telewizja Cyfrowa

Zakres usług:  doradztwo, budowa bazy danych, codzienna deduplikacja bazy bardzo dużych ilości,
zarządzanie bazą. Użyczanie bazy Partnerom biznesowym zawsze za zgodą Właściciela bazy.

Efekty: Zbudowanie bazy wielkości 1,7 mln rekordów w dwa miesiące.

Cyfrowy Polsat -, tworzenie i obsługa infolinii. W pierwszych miesiącach pomogliśmy CP pozyskać 100 000 Klientów. W krótkim czasie  CP stał się zdecydowanym liderem w branży telewizji cyfrowej.


Case study 15

Projekt: Wprowadzenie na rynek nowego produktu.

Klient:  z branży Telewizja Cyfrowa

Zakres usług: doradztwo. Organizacja i szkolenie Zespołu 500 osobowego do obsługi infolinii.
Obsługa dużej infolinii. Organizacja cyklicznych wieloelementowych, personalizowanych wysyłek.
Weryfikacja potencjalnych Klientów w zakresie zdolności kredytowej. Cross i up selling. Organizowanie i obsługa projektów lojalnościowych, łącznie z organizacją procesów zakupu i montażu anten na dachu. Działania anty churn-owe. Zwiększanie ilości i wartości Klientów.

Ilości: przy  naszym wsparciu w pierwszym kwartale Klient pozyskał 100 tys. Klientów końcowych.

Nasze początkowe i późniejsze działania przyczyniły się do pozyskania ponad 3 mln Klientów końcowych.

Efekty: Pomoc w uzyskaniu pozycji nr 1 na polskim rynku oraz jednej z największych firm w branży na rynku UE.


Case study 16

Projekt: Obsługa Projektu Usługi Doradczej na rzecz Użytkowników realizowaną w formie Call Center w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla Ministerstwa Gospodarki. Ocena 100%.

Cel: obsługa z wysoką jakością, polegająca na udzielaniu informacji pracownikom Wydziału Gospodarki, którzy rejestrowali nowe firmy w CEIDG oraz udzielanie informacji Klientom końcowym, czyli firmom które chciały zarejestrować własną firmę za pomocą systemu CEIDG.

Klient: Ministerstwo Gospodarki.

Rynek: obsługa Urzędów Miast i Gmin, Firmy, Przedsiębiorcy Prywatni.

Zakres usług: udzielanie dodatkowych  informacji w formie obsługi Infolinii Call Center Urzędnikom obsługującym Projekt, Podmiotom Gospodarczym i Prywatnym Przedsiębiorcom na temat nowego, cyfrowego Projektu.

Efekty: Pomoc w uruchomieniu Projektu dla Ministerstwa Gospodarki, aby od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca  mógł zarejestrować swoją firmę przez Internet posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Na etapie przetargu nasza oferta otrzymała 100% punktów na 100 możliwych. Uruchomienie infolinii oraz pozyskanie obszernej wiedzy przez Konsultantów w relatywnie krótkim czasie przebiegało bardzo sprawnie. Ocena naszej pracy w trakcie realizacji Projektu była wysoka.

Za ten Projekt Polska otrzymała nagrodę z UE za najlepszy Projekt cyfryzacji.

Case study 17

Projekt: Aktualizacja i rozbudowa całej bazy aktualnych Klientów Spółki Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) w chwili przejęcia przez Credit Agricole.

Klient: Europejski Fundusz Leasingowy.

Zakres usług: Aktualizacja i rozbudowa całej bazy EFL polegała na zadawaniu Klientom EFL 12 pytań.
Jedno z pytań dotyczyło wyników finansowych Klienta.

Efekty: Nasz Zespół został wyłoniony w drodze przetargu z 12 firm oraz po testach 6 firm,
które zakwalifikowały się do drugiego etapu przetargu.
Uzyskanym efektem było zaktualizowanie ponad 90 % dostarczonej bazy.
Co jest szczególnie istotne, tylko kilkanaście przedstawicieli firm tj. poniżej 0,02 % poprosiło o usunięcie z bazy, zaś ponad 80 % Klientów EFL podało nam informacje o własnych wynikach finansowych.


Case study 18

Projekt: Umawianie spotkań handlowych, w ramach Projektu Leasing „0”

Cel: uzyskanie jak największej sprzedaży oraz porównanie efektów wypracowanych z 3 modeli marketingowych: reklama w prasie, direct mail oraz Call Center.

Klient: Europejski Fundusz Leasingowy oraz ATA International

Zakres usług: Umawianie spotkań na terytorium całej Polski Handlowcom w Klienta ATA International.
Produktem były urządzenia biurowe i produkcyjne, których zakup finansowany był leasingiem EFL.

Efekty: forma aktywnej komunikacji CC okazała się decydowanie najbardziej efektywna z pośród pozostałych dwóch form komunikacji: reklamy w prasie oraz direct mail, które były połączone
z infolinią. Efekty przerosły oczekiwania Klienta.


Case study 19

Projekt: generowania Profilowanych Leadów

Klient: agencja, która dostarczała Profilowane Leady dla wielu firm leasingowych

Zakres usług: generowania Profilowanych Leadów

Efekty: dostarczanie wysoko Profilowanych Leadów z informacją o przedmiocie leasingu, m.in. marce, modelu, wartości przedmiotu, terminie zakupu i wielu innych cennych informacji.

Case study 20

Projekt: Kompleksowa obsługa dużego Programu lojalnościowy,

Cel: obsługa z możliwie wysoką jakością i wysokimi efektami Klientów tankujących paliwa.

Klient: wiodący, światowy koncern w branży paliwa i smary.

Zakres usług: dostosowanie programu do polskiego rynku. Tworzenie bazy, komunikacja targetowana, personalna z kierowcami. Zamawianie i wysyłka wybranych nagród. Monitoring wszystkich procesów.

Efekty: w trzecim roku funkcjonowania Programu nasz Klient osiągnął dynamikę przychodu 154% do poprzedniego roku.

Polska była 5-ym europejskim rynkiem. Nasz Zespół obsługiwał kompleksowo cały Projekt. Na innych rynkach ten zakres usług realizowały zawsze 2 firmy. Z nowo wybranych firm w danym kraju najdłużej obsługiwaliśmy ten Projekt ze wszystkich firm z Europie.


Case study 21

Projekt: generowania Profilowanych Leadów i umawiania Spotkań Handlowych

Cel: wsparcie sprzedaży z możliwie wysokimi efektami.

Klient: sprzedawca energii elektrycznej.

Zakres usług: przygotowanie bazy danych, organizacja pracy Call Center, dbanie nad efektami i jakością całego procesu, consulting.

Efekty: efekty naszej pracy przerosły oczekiwania Klienta. Spotkania odbywały się z efektywnością przekraczającą 90%.

Case study 22

Projekt: udzielenia licencji na BD B2B

Klient: Call Center.

Zakres usług: co miesiąc użyczamy rekordy do nowo powstałych firm w dużych ilościach. Dodatkowo baza podlega podwójnej deduplikacji. Dbanie o okresy karencji.

Efekty: na nowo pozyskanych rekordach Klient uzyskiwał  2-3 krotnie wyższe efekty w stosunku do innych BD.

Case study 23

Projekt: budowania bazy danych, umawiania rozmów telefonicznych i spotkań handlowych

Cel: pozyskanie nowych Klientów i znaczne zwiększenie dynamiki sprzedaży.

Klient: jedna z największych firm logistycznych na rynku USA

Zakres usług: Uzupełnianie bazy Klienta o dodatkowe informacje oraz dodanie Profilowanej bazy z naszych zasobów. W tym Projekcie pozyskiwaliśmy osoby docelowa, bezpośrednie kontakty (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, adres e-mail), badaliśmy potencjał i potrzeby firm. Umawialiśmy rozmowy telefoniczne i spotkania handlowe.

Efekty: dla Klienta pozyskaliśmy dużą ilość leadów. Umówiliśmy wiele rozmów telefonicznych oraz ok. 3% spotkań handlowych. Nasza praca w znaczny sposób zintensyfikowała pracę całego Działu Handlowego.

Case study 24

Projekt: udzielenia licencji na BD B2B

Cel: wzbogacenie portalu internetowego o dane kontaktowe do ok. 75% firm z branży medycznej

Klient: jedna z największych grup pracująca na rynku farmaceutycznym.

Zakres usług: do Projektu udostępniliśmy ok. 60 000 danych kontaktowych profilowanych firm. Poinformowaliśmy wszystkie firmy o umieszczaniu ich danych i reklamowaniu ich na wskazanym portalu. Zarządzanie całym procesem komunikacji z Klientami końcowymi w ramach tego Projektu.

Efekty: w okresie naszej współpracy nastąpił znaczny wzrost odwiedzin portalu mierzony liczbą  3 cyfrową.


Case study 25

Projekt: udzielenia licencji na BD B2C

Klient: wysoce wyspecjalizowane Call Center branży wsparcia sprzedaży usług medycznych

Zakres usług: dostarczania profilowanej bazy B2C targetowanej m.in. wg lokalizacji, wieku, w określonych proporcjach we wskazanych regionach kraju. Zarządzanie okresem karencji.

Efekty: pozyskanie dużej ilości Profilowanych Leadów przy efektach wyższych niż na innych BD.

Case study 26

Projekt: wsparcia sprzedaży.

Cel: generowania Profilowanych Leadów

Klient: jeden z głównych liderów polskiego i europejskiego rynku.

Zakres usług: generowanie dużej ilości PL oraz dynamiczny rozwój współpracy na 2016 rok.

Projektowanie co raz bardziej efektywnego modelu współpracy. Systematyczne co miesięczne dostarczenie wysokiej jakości PL z dużą ilością ważnych informacji do Klienta, w tym m.in. określanie preferowanych dni i godzin jazd próbnych i kontaktu Konsultanta z CC.

Efekty: znaczny wzrost skali współpracy bliski tysiąca PL w skali miesiąca.

Wzrost efektywności umawianych spotkań przez CC Klienta. Wartość ta zbliża się już do 100 %.


Case study 27

Projekt: umówienie jazd próbnych

Klient: Kulczyk Tradex

Zakres usług: umówienie jazd próbnych dla pierwszego w Polsce Audi Quatro. Spotkania umawialiśmy po tradycyjnej wysyłce pocztowej, która była wielkości 12 000 pakietów.

Efekty: łącznie umówiliśmy 997 jazd próbnych. Dealerzy nie nadążały z obsługą zainteresowanych Klientów. Projekt zakończył się dużym sukcesem


Case study 28

Projekt: udzielenie licencji na BD B2B i zrealizowanie wysyłki pocztowej,

Cel: pozyskanie nowych Klientów i sprzedaż posiadanego parku nowych aut.

Klient: Dealer dużej grupy samochodowej

Zakres usług: dostarczyliśmy bazę, przygotowaliśmy koncepcję marketingową polegającą na wysyłce talonów rabatowych wartości 1 000 zł i kompleksowo zrealizowaliśmy wysyłkę w ilości ponad 20 000.

Grupa 5 Handlowców dealera nie nadążała z obsługą infolinii.

Efekty: w krótkim czasie zostały sprzedane wszystkie auta.


Case study 29

Projekt: obsługa infolinii.

Klient: z branży motoryzacyjnej.

Zakres usług: przez wiele lat obsługa infolinii.

Efekty: w tym czasie nasz Klient odnotował dynamiczny wzrost udziału w rynku.

Z pozycji z drugiej dziesiątki największych sprzedawcy aut w Polsce Klient awansował do pierwszej dziesiątki. Wzrost o ok. 10 pozycji wśród największych sprzedaży nowych aut w Polsce.


Case study 30

Projekt: udzielenie licencji na BD B2B.

Klient: z branży motoryzacyjnej.

Zakres usług: wiele działań dotyczących użyczania BD, wysyłek, telemarketingu oraz badanie wskaźnika Satysfakcji Klientów. W tym czasie nasz Klient odnotował wzrost wskaźnika Satysfakcji Klientów i dynamiczny wzrost udziału w rynku.

Efekty: Klient z pierwszej 10 największych sprzedawców aut osobowych w Polsce. W okresie współpracy z nami przysunął się o 3 pozycje w górę. Wg Klientów końcowych jakość obsługi Klienta została oceniona na jedną z najwyższych. Pod tym względem Klient mieścił się w pierwszej trójce wśród ok. 50 sprzedawców nowych aut.

Case study 31

Projekt: opracowanie i realizacja przez wiele lat innowacyjnej koncepcji komunikacji bezpośredniej z potencjalnymi darczyńcami dla organizacji pożytku publicznego.

Cel: zwiększenie ilości darczyńców i obniżenie kosztów ich pozyskania.

Klient: największa w Europie agencja wspierająca pracę organizacji pożytku publicznego

Zakres usług: realizacja wiele zintegrowanych Projektów polegających m.in. na udostępnianie BD, opracowanie skryptów rozmów, wykonywanie usług pre call i after call, generowanie PL.

Efekty: pomoc przy obniżeniu o ok. 50% kosztów pozyskania darczyńców. Pozyskanie ponad 100 000 darczyńców w całym okresie współpracy.

Case study 32

Projekt: Kompleksowa budowa i zarządzanie Bazą Danych Klientów

Klient: sieć hipermarketów

Zakres usług: Kompleksowa budowa i zarządzanie Bazą Danych Klientów sieci hipermarketów. Standaryzacja i archiwizacja BD.  Monetyzacja bazy. Dbanie o wysoką jakość

Efekty: wieloletnia współpraca. Uzyskanie znacznie wyższych efektów monetyzacji BD w stosunku do kosztów związanych z budową, obsługą bazy i loterii Klienta.

Kariera

blog