Na początku miesiąca pisaliśmy o tym, że długofalowe myślenie może wiązać się z większymi korzyściami niż krótkofalowe decyzje – nie jest to rewelacyjnym odkryciem, jednak wiele osób wciąż tego nie docenia. Wciąż się wahasz, sądzisz, że te różnice wcale nie są takie znaczące? Pozwól, że przekonamy Cię statystycznym porównaniem.

Krótkie przypomnienie na początek – najważniejsze w bazach danych jest to, jaki jest współczynnik efektywności (co wiąże się z jej jakością). Dobra współpraca powoduje także wypracowanie co najmniej o kilkadziesiąt procent wyższego efektu niż przyjmowanego tradycyjnie na rynku. Przyjmowanie innowacyjnych rozwiązań – w oparciu o współpracę i wymianę wzajemnego doświadczenia – pozwala na osiągnięcie wyższych efektów niż te, które przedstawimy poniżej.

db2

Nasze wyliczenia są proste – pokazujemy, jak dla dwóch wariantowych baz danych zmniejsza się koszt realizacji projektu; tylko przy różnicy w efektach 10, 20 i 30%.

Pod uwagę wzięliśmy dwa warianty, z istotną różnicą ceny zakupu bazy danych: 0,30 i 0,50 zł Przyjęliśmy do obliczeń średnią na rynku cenę jednej 3-minutowej rozmowy na poziomie 3zł.
Przyjęliśmy bardzo małe różnice w efektach, bo tylko od 10% do 30%  pomiędzy kampaniami na dwóch bazach.
Łatwo można prześledzić, jak zmieniają się koszty i dochody. Najważniejsza  jest końcowa kosztowność Projektu na uzyskany efekt – wiersz nr 16.
Pomimo że koszt użyczenia rekordu wychodzi nam znacznie drożej (aż o67%!), to nawet niewielki wzrost efektywności, tylko o 10 %, przekłada się już na niższy koszt jednostkowy osiągnięcia efektu. Można zaobserwować, że wraz ze wzrostem efektów wynikającej z lepszej bazy danych koszt jednostkowy znacznie nam maleje (z 17 zł do 13 zł), aż o 23,5%!

Powyżej przedstawiłem tylko prosty model matematyczny.

Na podstawie mojego 20-letniego doświadczenia wiem, że przy tym samym produkcie lub tej samej usłudze różnice w efektywności wynoszą nie kilkadziesiąt procent, ale nawet kilkaset! Przykładowo: jeśli na jednej zimnej bazie w projektach telemarketingowych osiągaliśmy efekty 0,1 – 0,3%, to po zmianie bazy efekty wzrosły do 0,5 – 1%, czyli następował wzrost efektów o 300 –do 500%. Natomiast np. przy tym samym produkcie finansowym, pracując na bazach aktualnych Klientów w projektach cross sellingowych, zamiana bazy niekiedy powodowała wzrost efektów z (3 do 20)%, czyli różnica w efektach przekroczyła 600 %.
Potwierdza to znaną wszystkim tezę, że w ponad 50 % podstawą sukcesów jest dobra baza danych!

Opracowanie własne: Jan Załęcki – Wiceprezes Spółki Marketing Relacji