Doświadczenie i know how

Nasze doświadczenie dotyczy wszystkich form komunikacji bezpośredniej w połączeniu z działaniami w Internecie, Specjalizujemy się w Projektach z dużymi grupami docelowymi. Najczęściej pracujemy z Klientami, których wielkość grup docelowych zaczyna się od kilkuset tysięcy do wielu milionów.

Umiejętnie łączymy potencjał, doświadczenia i know how: Klienta, nasz i naszych sprawdzonych Parterów. Tworzy to dobry potencjał do optymalnego rozwoju biznesu naszego Klienta. Klienci chętnie korzystają z naszego doświadczenia w realizacji zintegrowanych procesów: wsparcia sprzedaży, pozyskiwania i obsługi Klientów oraz  dosprzedaży, cross i up sellingu, utrzymania Klientów (anty churn – owe) a także bardzo ważnego dla każdej firmy badania wskaźnika satysfakcji Klientów.

Po etapie testu systematycznie wdrażamy kolejne działania oraz sprawdzone, nowoczesne systemy IT wspierające sprzedaż. Są one pomocne do zwiększania efektów pozyskiwania leadów i Klientów. Duże doświadczenie i obserwacja biznesu Klienta z zewnątrz ułatwia nam w krótszym czasie  doskonalić biznes i rozwój naszego Klienta. Dlatego przy stałej współpracy z nami z dużym zaangażowaniem wszystkich Stron dajemy niemal 100% gwarancję poprawy określonych, kluczowych wskaźników KPI.

Wyślij zapytanie

Opracowanie strategii rozwoju
Przy przygotowaniu strategii rozwoju najpierw szczegółowo analizujemy potencjał firmy i produktu lub usługi oraz model działania. Ważne są dla nas przewagi konkurencyjne. Określamy grupę docelową, jej zachowanie i cały potencjał.

Dokonujemy analizy strony Klienta, podłączonych systemów oraz ruchu na stronie i konwersji.
Analizujemy najważniejsze procesy, uzyskiwane efekty i wyniki na poszczególnych etapach pozyskiwania, obsługi i budowy relacji z Klientami.

Dla każdej firmy zawsze najważniejszy jest prawidłowo zmierzony wskaźnik satysfakcji Klienta. Analiza wyników, przekazanie informacji zwrotnej oraz wdrożenie zmian. Dlatego rekomendujemy systematyczne mierzenie tego wskaźnika, naszą unikalną metodą SRP© (Badanie Satysfakcji Rekomendacji i Poleceń).

W zwiększeniu efektów zawsze pomagają atrakcyjne promocje, które zwiększają sprzedaż o kilkadziesiąt, a niekiedy nawet o ponad 100%. Dlatego jest to ważny obszar mierzony i badany przez nas.

Następnym etapem jest analiza atrakcyjności rynku. Sprawdzamy wyniki głównych graczy i bezpośredniej konkurencji. Porównujemy udziały naszego Klienta z głównymi graczami na rynku.
W przypadku dużego prawdopodobieństwa sukcesu przygotowujemy strategię rozwoju Firmy lub Projektu. Nasza strategia uwzględnia:

 • analiza usługi lub produktu
 • analiza rynku i konkurencji
 • analiza dotychczasowych działań
 • profil i wielkość grupy docelowej
 • planowany Zespół i systemy wsparcia sprzedaży
 • planowane procesy komunikacji
 • reklama w internecie i sieciach społecznościowych
 • plan działań i inwestycji
 • symulacja efektów i przychodów
 • harmonogram działań

Ważne jest że elastycznie dopasowujemy się do istniejącego modelu i funkcjonujących procesów. W przypadku zaobserwowania ”wąskich gardeł”, rekomendujemy zmianę lub modyfikację procesu.

       Cele strategiczne

Klienci określają nam 1 do 3 celów strategicznych, np.:

 • zwiększenie liczby użytkowników na stronie
 • zwiększenie liczby pozyskiwanych leadów
 • zwiększenie liczby spotkań handlowych
 • zwiększenie ilości Klientów
 • zwiększenie wartości Klientów
 • zmniejszenie churn – u
 • zwiększenie poziomu satysfakcji i lojalności Klientów
 • zwiększenie przychodu Firmy / Projektu
 • obniżka kosztów
 • zwieszenie rentownościKlienci definiują obecną i oczekiwaną wartość wskaźnika Key Performance Indicators (KPI). Jest to podstawa do planowania i mierzenia efektów i wyników współpracy z nami, w tym np.Mierniki sukcesu.
 • Liczbę nowych Zamówień
 • Liczbę nowych Klientów
 • Liczbę odzyskanych Klientów
 • Wskaźnik satysfakcji Klientów – SRP©
 • Wskaźnik migracji Klientów – churn rate
 • Średnio miesięczna wartość Klienta ARPU (Average Revenue Per User)
 • Uproduktowienie –  ilość produktów na Klienta CpC (Product per Customer / Client)
 • Długookresowa wartość Klienta – CLV (Customer Lifetime Value)
 • Długość czasu życia Klient LVC (Lifetime Value Customer)
 • Osiągnięcie w krótszym czasie BEP (Break Even Point)

Realizacja strategii

Nasze strategie rozwoju oparte są na zintegrowanej komunikacji bezpośredniej połączonej z działaniami w internecie i na stronie Klienta. Korzystamy z nowoczesnych systemów IT wspierających sprzedaż i rozwój firmy. Do każdego Projektu indywidualnie dobieramy Zespół osób z doświadczeniem w danej branży i do określonego zakresu działań. Główna zaletą naszych strategii jest nie tylko planowanie konkretnych działań, ale dodatkowo szacowanie spodziewanych efektów oraz wyników (kosztów i przychodów) naszego Klienta. Rozpoczęcie każdego dużego Projektu od testu minimalizuje ryzyko Klienta i ułatwia podjęcie decyzji rozpoczęcie współpracy.

Z naszego doświadczenia wynika, że na ostateczny sukces wpływa nie tylko dobre opracowanie i przygotowanie działań, ale również odpowiednie szkolenie, uruchomienie i współpraca przy realizacji Projektu. Dlatego bardzo ważne są: wzajemne zaufanie, codzienna współpraca połączona z wymianą informacji, stały monitoring wyników i bieżące raportowanie. Zdecydowana większość Klientów skupia swoje wysiłki na pozyskiwaniu nowych Klientów. Jak wiadomo są to dla każdej firmy zawsze najbardziej kosztowne działania. Dlatego podpowiadamy naszym Klientom w jaki sposób optymalnie wykorzystać cały budżet przeznaczony na: marketing, reklamę, sprzedaż i obsługę Klienta.

Wyślij zapytanie