Posiadamy 34 bazy osób indywidualnych, w których znajduje się  53 mln rekordów (przed deduplikacją) i500 mln informacji. W ponad 4 mln rekordów posiadamy informacje o dochodzie netto na gospodarstwo domowe i na mieszkańca.

Posiadamy następujący potencjał do określonych form komunikacji do:

  • wysyłek pocztowych 25mln adresów pocztowych
  • wysyłek mailingowych 21 mln adresów email
  • telemarketingu 41 mln telefonów
  • wysyłek SMS 23 mln numerów telefonów komórkowych
Opis baz B2C
Wyszukiwarka konsumentów

W tym obszarze baz danych wykonujemy następujące rodzaje usług:

  • Wynajem baz biznesowych
  • Wynajem baz konsumenckich
  • List Brokering
  • Retargetowanie