Posiadamy własną, biznesową bazę Efekt. Nadaje się ona do każdej formy komunikacji tj. do Call Center, wysyłki SMS, Direct Mail (wysyłki adresowe), mailing. Unikalnymi informacjami są m.in. firmy nowopowstałe, dokładna data rejestracji firmy, osoby kontaktowe, informacja o zamożności siedziby firmy.

Wielkość naszej bazy B2B.

Baza zawiera 3,5 mln rekordów, 2,0 mln osób decyzyjnych i ponad 40 mln ważnych informacji.

Do wysyłek pocztowych posiadamy 3,5 mln adresów pocztowych.

Do wysyłek mailingowych posiadamy 0,7 mln adresów email.

Do telemarketingu posiadamy 1,9 mln telefonów.

Do wysyłek SMS posiadamy 0,9 mln numerów telefonów komórkowych.

Kryteria wyboru.

Bazy wynikowe Potencjalnych Klientów możemy selekcjonować wg kilkudziesięciu kryteriów, w tym m.in.:

formy komunikacji, lokalizacji, branżywg 2 lub 5 cyfrowego numeru PKD lub EKD, wielkości zatrudnienia (14 przedziałów zatrudnienia),formy prawnej, formy własności, zamożności, osób decyzyjnych.

Opis baz B2B
Wyszukiwarka firm