1. Dlaczego dbamy o satysfakcję Klientów ?

Zadowolenie Klientów przekłada się natychmiast na wyniki firmy w postaci:

 • pozyskanie nowego Klienta jest 7 x droższe od utrzymania Klienta
 • każdy negatywny komentarz neutralizuje 3 – 10 komentarzy pozytywnych
 • niezadowolony Klient jest kosztem a zadowolony Klient zyskiem,
  np. wg Satmetrix w Dell Destruktor to koszt 57$ a Ambasador ma wartość 328$
 • liderzy badań mają 80% przychodów z powtórnych zakupów i poleceń
 • 12% wzrost wskaźnika satysfakcji, to 2-krotny wzrost tempa rozwoju Firmy
 • 5% poprawa w utrzymaniu Klienta prowadzi do 25% wzrostu zysku

  Wyślij zapytanie

2. Na czym polega Badanie SRP © ?

Badanie polega na zadaniu pytań:

1. Na ile jest Pan/Pani zadowolony/a ze współpracy z naszą firmą ?
S – mierzymy wskaźnik Satysfakcji klientów

2. Na ile jest P/P skłonny/a zarekomendować naszą firmę swoim znajomym ?
R – mierzymy wskaźnik skłonności do Rekomendacji

W przypadku pozytywnych odpowiedzi na dwa powyższe pytania, zadajemy pytanie nr 3.

3. Kogo może P/P polecić naszej Firmie ze swoich znajomych ?
P – mierzymy wskaźnik faktycznych Poleceń

Na pytania Klient udziela odpowiedzi w skali od 1 (najniższa) do 6 (najwyższa)

3. Wartości Badania SRP ©.

Każdej ocenie przypisuje się określoną ilość punktów. Odzwierciedlają one opinie określonej grupy Klientów wśród swoich znajomych oraz w internecie .

4.Przewagi i korzyści z Badania SRP ©.

Nasz system posiada istotne przewagi konkurencyjne w stosunku do najlepszych światowych badań i daje wiele korzyści firmom, w tym:

 • SRP bardzo precyzyjnie mierzy wskaźnik satysfakcji Klientów
 • Identyfikuje silne strony firmy / oddziałów / Zespołów / Pracowników
 • Pomaga zamienić słabe strony firmy w przewagi konkurencyjne
 • Umożliwia przeprowadzenie benchmarku w branży
 • Pomaga w pozyskiwaniu nowych Klientów lub Zamówień
 • Zmniejsza migracje Klientów do konkurencji (churn)
 • Wpływa na natychmiastową poprawę wyników
 • Umożliwia badanie w każdej formy komunikacji (CC, mailing, SMS)
 • Jest bardzo konkurencyjny cenowo.

  Wyślij zapytanie

5.Zalecane grupy Klientów do Badań SRP ©.

Zaleca się prowadzenie badań na wszystkich grupach Klientów tj. na:

 • Aktualnych Klientach (regularnych, nieregularnych, nowo pozyskanych)
 • Byłych Klientach (utraconych dawniej i dziś)
 • Potencjalnych Klientach (z własnych oraz zewnętrznych baz)

6.Informatyczny System SRP ©.

Do badania przygotowaliśmy informatyczny System IT. Funkcjonalności naszego systemu, są następujące:

 • wykonanie badania
 • automatyczna analiza wyników
 • automatyczne generowanie raportów
 • automatyczne porównywanie wyników badania w branży
 • automatyczne porównywanie wyników własnej firmy w czasie
 • automatyczne generowanie leadów i zapytań od Klientów

  Wyślij zapytanie